Principy monitoringu Hodnocení stavu Aktuality Metodiky k projektu „Monitoring, mapování a inventarizace" Biomonitoring na Facebooku Informační leták o Nálezové databázi ochrany přírody Mapování obojživelníků a plazů v ČR Informační letáky pro vybrané druhy a biotopy Byly publikovány evropské červené seznamy obojživelníků, plazů a savců Leták - mapování ohrožených druhů hmyzu Odevzdání hodnotících zpráv Publikace Červená kniha biotopů Odkazy Kontaktujte nás
Domů

Principy monitoringu

Účel monitoringu (zákonné opodstatnění)

Sledování stavu biotopů a druhů (dále jen monitoring) vychází z ustanovení evropského práva (především Směrnice o stanovištích - 92/43/EEC), které bylo v rámci acquis communitaire vtěleno do zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, především do §45f. Toto ustanovení ukládá orgánům ochrany přírody povinnost sledovat stav ptačích oblastí, evropsky významných druhů a typů evropsky významných stanovišť; plněním tohoto úkolu byla pak Ministerstvem životního prostředí pověřena právě AOPK ČR, konkrétně sekce dokumentace přírody a krajiny.

Hlavním účelem monitoringu je tedy hodnocení stavu z hlediska ochrany jednotlivých evropsky významných fenoménů, a zpracování a odevzdání hodnotící zprávy ke každému z nich v pravidelných šestiletých intervalech Evropské komisi (EK). Uvedené ustanovení zákona navíc stanoví povinnost monitorování i některých dalších zvláště chráněných částí přírody. Zavedení hodnotícího systému a referenčních hodnot příznivého stavu může mimo to i napomoci určení ochranářských priorit a rozvoji dalšího poznání.

Systém řešení monitoringu

AOPK ČR svou pozornost monitoringu věnuje dlouhodobě. V roce 1999 byla AOPK ČR pověřena přípravou odborných podkladů pro vymezení soustavy Natura 2000 v ČR, a následovně i konkrétním návrhem evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Sběr dat pro tento účel probíhal od roku 2000 do roku 2005. V rámci této přípravné fáze byly vytvořeny rozsáhlé databáze dat o jednotlivých druzích (u typů přírodních stanovišť pak celoplošná vrstva mapování biotopů – VMB), které se zároveň staly základním podkladem pro následný monitoring.

Mezi sledované evropsky významné fenomény patří celkem 60 typů přírodních stanovišť (příloha I. Směrnice o stanovištích) a 174 druhů (příloha II, IV Směrnice o stanovištích).

Monitoring je každoročně prováděn téměř na čtyřech tisících sledovaných míst přibližně čtyřmi sty monitorovateli dodávajícími data, jejichž řádové počty jsou desetitisíce ročně.

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.