Principy monitoringu Hodnocení stavu Aktuality Metodiky k projektu „Monitoring, mapování a inventarizace" Biomonitoring na Facebooku Informační leták o Nálezové databázi ochrany přírody Mapování obojživelníků a plazů v ČR Informační letáky pro vybrané druhy a biotopy Byly publikovány evropské červené seznamy obojživelníků, plazů a savců Leták - mapování ohrožených druhů hmyzu Odevzdání hodnotících zpráv Publikace Červená kniha biotopů Odkazy Kontaktujte nás
Domů

Hodnocení stavu z hlediska ochrany

Zhodnocení aktuálního stavu a vývoje evropsky významných přírodních fenoménů, včetně souhrnu vlivů, které mohou ovlivnit dlouhodobé rozšíření na území biogeografické oblasti v rámci daného členského státu je základní východisko Směrnice Rady 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Habitats Directive) (dále jen Směrnice o stanovištích). Podle článku 17 této směrnice podávají členské státy EU každých šest let hodnotící zprávy o stavu z hlediska ochrany. První zpráva za období 2000-2006 byla odevzdána v červnu 2007. Za Českou republiku ji na základě podkladů vypracovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR odevzdalo EK Ministerstvo životního prostředí.

Do aplikace reportingu bylo zadáváno celkem 231 hodnotících zpráv, z tohoto počtu 60 HZ reprezentuje habitaty a 171 HZ jednotlivé druhy živočichů a rostlin. Dokončené HZ byly oponovány celkem 15 externími experty v jednotlivých oblastech, především z akademické sféry. K celkovému odeslání došlo 20. června 2007. Česká republika se tak stala prvním členským státem EU, který tyto hodnotící zprávy evropsky významných biotopů a druhů odeslal (spolu s dalšími třemi státy). Díky tomu již EEA využívá data za Českou republiku k modelování prvních výstupů tzv. souhrnné zprávy za celou EU (EU 25, 2009). Následným termínem reportingu je rok 2013, který vyhodnotí data z let 2007-2012.

Celková hodnocení fenoménů jsou na třístupňové škále příznivosti:

příznivý-FV méně příznivý-U1 nepříznivý-U2 neznámý-xx

Po shrnutí všech výsledků jsou celkově nejpříznivěji hodnoceni – savci, kde 30% z celkového počtu druhů vyšlo v příznivém stavu, nejhůře pak biotopy (habitaty), kde 76% z celkového počtu obdrželo celkové hodnocení nepříznivý stav. V souhrnu všech odvětví nejčastěji převahovala hodnocení HZ U1, tedy střední hodnota.

Hodnotící zprávy jsou z hlediska ochrany přírody jednoznačně nejdůležitějším úkolem s dlouhodobými odbornými i politickými dopady, kterým ČR plní nejen svou povinnost vůči EK.

Souhrn všech výsledků celkového hodnocení jednotlivých fenoménů byl publikován v letošním pátém čísle časopisu Ochrana přírody.

Hodnotící zpráva o stavu z hlediska ochrany evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť v České republice za období 2004-2006


(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.