Principy monitoringu Hodnocení stavu Aktuality Metodiky k projektu „Monitoring, mapování a inventarizace" Biomonitoring na Facebooku Informační leták o Nálezové databázi ochrany přírody Mapování obojživelníků a plazů v ČR Informační letáky pro vybrané druhy a biotopy Byly publikovány evropské červené seznamy obojživelníků, plazů a savců Leták - mapování ohrožených druhů hmyzu Odevzdání hodnotících zpráv Publikace Červená kniha biotopů Odkazy Kontaktujte nás
Domů

Informační letáky pro vybrané druhy a biotopy

Pro vybrané druhy a biotopy, které jsou atraktivní, zajímavé a významné z hlediska české i mezinárodní ochrany přírody, byly vytvořeny informační letáky.

Ty poskytují základní informace o biologii a ekologii druhu/charakteru fenoménu, atraktivní fotodokumentaci, a popis managementu, který je pro daný fenomén v ČR prováděn. Ke stažení jsou k dispozici na stránkách jednotlivých skupin.

Seznam ohrožených fenoménů (druhů a biotopů) pro informační letáky:

Rostliny: hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus), hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), zvonek jesenický (Campanula gelida), katrán tatarský (Crambe tataria), koniklec otevřený (Pulsatilla patens), hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

Bezobratlí: modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), roháč obecný (Lucanus cervus), tesařík alpský (Rosalia alpina), tesařík obrovský (Cerambix cedro), střevlík Ménétriesův (Carabus menetriesi), perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), rak kamenáč (Austropotamobius torrentium), pijavka lékařská (Hirudo medicinalis), velevrub tupý (Unio crassus)

Obratlovci: úhoř říční (Anguilla anguilla), losos obecný (Salmo salar), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka obecná (Bombina bombina), užovka stromová (Zamenis longissimus), užovka hladká (Coronella austriaca), drop velký (Otis tarda), jeřáb popelavý (Grus grus), puštík bělavý (Strix uralensis), kvakoš noční (Nicticorax nicticorax), orel mořský (Haliaeetus albicilla), ledňáček říční (Alcedo athis), netopýr černý (Barbastella barbastellus), vrápenec malý (Rhinolophus Hipposideros), sysel obecný (Spermophilus citellus), křeček polní (Cricetus cricetus)

Biotopy: vápnitá slatiniště (R2.1) vápnité bučiny (L5.3) blatkový bor (L10.4)

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.