Principy monitoringu Hodnocení stavu Aktuality Metodiky mapování ryb na malých a velkých tocích a ve stojatých vodách a tůních Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v ČR Sledování stavu Evropsky významných lokalit - projekt z Norských fondů AOPK ČR vyhlásila veřejnou zakázku na: Biomonitoring na Facebooku Informační leták o Nálezové databázi ochrany přírody Mapování obojživelníků a plazů v ČR Informační letáky pro vybrané druhy a biotopy Byly publikovány evropské červené seznamy obojživelníků, plazů a savců Leták - mapování ohrožených druhů hmyzu Odevzdání hodnotících zpráv Publikace Červená kniha biotopů Odkazy Kontaktujte nás
Domů

Sledování stavu Evropsky významných lokalit - projekt z Norských fondů

Projekt je zaměřen na prohloubení znalostí o stavu evropsky významných druhů, popř. druhových společenstev, jejichž jsou součástí, a to v územích soustavy Natura 2000. Metodiky zajišťují sběr dat o přesných lokalitách výskytu, stavu, perspektivě a působících vlivech. Tyto poznatky budou použity k návrhu managementových opatření pro zajištění příznivého stavu předmětu ochrany.

Metodiky pro jednotlivé skupiny:

Obojživelníci ZDE

Plazi ZDE

Buxbaumia viridis ZDE

Dicranum viride ZDE

Mannia triandra ZDE

Hamatocaulis vernicosus ZDE

Orthotrichum rogeri ZDE

Vážky ZDE

Saproxylický hmyz ZDE

 

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.