Principy monitoringu Hodnocení stavu Aktuality Metodiky mapování ryb na malých a velkých tocích a ve stojatých vodách a tůních Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v ČR Sledování stavu Evropsky významných lokalit - projekt z Norských fondů AOPK ČR vyhlásila veřejnou zakázku na: Biomonitoring na Facebooku Informační leták o Nálezové databázi ochrany přírody Mapování obojživelníků a plazů v ČR Informační letáky pro vybrané druhy a biotopy Byly publikovány evropské červené seznamy obojživelníků, plazů a savců Leták - mapování ohrožených druhů hmyzu Odevzdání hodnotících zpráv Publikace Červená kniha biotopů Odkazy Kontaktujte nás
Domů

Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v ČR

Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice je plánovaný projekt AOPK ČR z OPŽP

Předmětem projektu je soubor aktivit, které doplňují a aktualizují celkové znalosti o výskytu a stavu druhů významných pro ochranu přírody (evropsky významné druhy, druhy zvláště chráněné, druhy vzácné a ohrožené) ve zvláště chráněných územích. Aktivity projektu lze rozdělit do dvou hlavních oblastí. Oblast „mapování a monitoring“ zahrnuje návrhy zaměřené na plošné mapování a na cílený monitoring vybraných druhů a skupin druhů (mechorosty, vyšší rostliny, denní motýli, vybrané skupiny brouků, obojživelníci a plazi, ptáci a savci). Tyto aktivity doplňuje část projektu zaměřená na zhodnocení dopadů vybraných typů managementu. Druhou oblastí je pak provedení inventarizačních průzkumů v maloplošných zvláště chráněných územích národních i nenárodních kategorií (národních přírodních rezervací, národních přírodních památek na území CHKO i mimo a přírodních rezervací, přírodních památek na území CHKO).

Metodiky pro jednotlivé části:

Inventarizace MZCHÚ ZDE

Monitoring a mapování rostlin a živočichů ZDE

 

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.