A - Alpínské bezlesí

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Tayloria serrata  (EN) poznámka k výskytu: organickým humusem bohatá vlhká stanoviště v alpínském bezlesí Tayloria tenuis  (CR) poznámka k výskytu: organickým humusem bohatá vlhká stanoviště v alpínském bezlesí

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Alpinia alpicola Alpinia carpathica Anthophagus alpinus Anthophagus forticornis Anthophagus melanocephalus Anthophagus omalinus arrowi Anthophagus sudeticus Boreophilia smolkai Boreophilia smolkai Bryophacis rufus Bryophacis rugipennis Bryoporus bernhaueri Bryoporus cernuus Deliphrosoma prologatum Deliphrum algidum Deliphrum tectum Eucnecosum brachypterum Eusphalerum alpinum alpinum Eusphalerum alpinum obenbergeri Eusphalerum anale Eusphalerum brandmayri Eusphalerum longipenne Eusphalerum pallens Eusphalerum stramineum Leptusa alpicola Leptusa flaviconis Leptusa fuliginosa Leptusa sudetica Ocyusida rufescens Olophrum alpinum Omalium ferrugineum Oxypoda islandica Paranopleta inhabilis Philonthus aerosus Philonthus montivagus Porrhodites fenestralis Quedius alpestris Quedius subunicolor Stenus parcior limonensis Tachinus latiusculus Tachinus marginatus

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Lacerta agilis agilis  (NT) Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.