A1.1 - Vyfoukávané alpínské trávníky (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 14klimaxové a podmáčené smrčiny12,1
 16subalpínská a alpínská vegetace87,9

rozšíření ve fytogeografických okresech
kód fytogeografický okres%
93Krkonoše23,37
97Hrubý Jeseník76,63
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
315,47850.0041292,445637,50100,0006627541,6121014

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Kiaeria glacialis  (DD)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Entoloma alpicolum  (CR) poznámka k výskytu: jen Krkonoše

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Gnaphosa lapponum  (VU) poznámka k výskytu: výhradně zde Xysticus obscurus  (VU) poznámka k výskytu: výhradně zde

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus spinoletta  (CR) Carduelis flammea  (NT) Charadrius morinellus  (CR) Oenanthe oenanthe  (EN) Prunella collaris  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 14 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Festuca supina82,6C, Dm
Cetraria islandica63C
Agrostis rupestris57,5C
Hieracium alpinum56,4C
Huperzia selago50,5C
Carex bigelowii50C
Juncus trifidus44,8
Cetraria cucullata37,1
Thamnolia vermicularis36,5
Cladonia bellidiflora34,6
Cladonia arbuscula32,2
Homogyne alpina31,1C
Campanula bohemica29,9
Avenella flexuosa29C, Dm
Cladonia macilenta26,8
Calluna vulgaris25,8C
Bistorta major25,7C
Cladonia rangiferina25,6
Ligusticum mutellina24,6
Vaccinium vitis-idaea22,2C
Pinus mugo22,2
Solidago virgaurea20,6C
Nardus stricta20,3C, Dm
Vaccinium myrtillus15,5C
Calamagrostis villosa15,4C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Avenella flexuosa93Dg, Dm
Festuca supina86Dg, Dm
Bistorta major71Dg
Cetraria islandica64Dg
Vaccinium myrtillus50Dg
Nardus stricta50Dg, Dm
Calluna vulgaris50Dg
Homogyne alpina43Dg
Hieracium alpinum43Dg
Vaccinium vitis-idaea36Dg
Solidago virgaurea36Dg
Huperzia selago36Dg
Carex bigelowii36Dg
Calamagrostis villosa36Dg
Agrostis rupestris36Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Nardus stricta7Dg, C
Festuca supina7Dg, C
Avenella flexuosa7Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Carici rigidae-Juncetum trifidi (VU) Cetrario-Festucetum supinae (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.