A1.2 - Zapojené alpínské trávníky (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 4květnaté bučiny0,1
 7acidofilní bučiny0,01
 14klimaxové a podmáčené smrčiny18,36
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny4,02
 16subalpínská a alpínská vegetace73,39
 17rašeliniště4,13

rozšíření ve fytogeografických okresech
kód fytogeografický okres%
93Krkonoše70,29
96Králický Sněžník1,59
97Hrubý Jeseník28,12
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
809,31360.01031764,5984571,60020,00057798238,122089

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus spinoletta  (CR) Carduelis flammea  (NT) Oenanthe oenanthe  (EN) Prunella collaris  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 36 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Carex bigelowii62,5C
Homogyne alpina47C
Hieracium alpinum43,5
Nardus stricta41,3C, Dm
Festuca supina35,7
Avenella flexuosa28,7C, Dm
Diphasiastrum alpinum26,7
Solidago virgaurea25,9C
Thamnolia vermicularis21,8
Pulsatilla alpina ssp. austriaca20,8
Trichophorum cespitosum19,7
Calamagrostis villosa18,3C
Veratrum album ssp. lobelianum16,9
Anthoxanthum odoratum s.lat.15,9C
Vaccinium myrtillus15,5C
Barbilophozia floerkei15
Cetraria islandica14,8
Galium saxatile14,7
Luzula sylvatica14,5
Pinus mugo14
Hypochaeris uniflora13,8
Bistorta major13,2C
Molinia caerulea s.lat.12,6C, Dm
Calluna vulgaris12,6
Vaccinium vitis-idaea10,1

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Nardus stricta100Dg, Dm
Avenella flexuosa92Dg, Dm
Homogyne alpina67Dg
Anthoxanthum odoratum s.lat.67Dg
Vaccinium myrtillus50Dg
Carex bigelowii47Dg
Solidago virgaurea44Dg
Calamagrostis villosa42Dg
Bistorta major39Dg
Molinia caerulea s.lat.33Dg, Dm

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Nardus stricta44Dg, C
Molinia caerulea s.lat.17Dg, C
Avenella flexuosa6Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Carici fyllae-Nardetum (VU) Festuco supinae-Nardetum (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.