A2.2 - Subalpínská brusnicová vegetace (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

4060 Alpínská a boreální vřesoviště

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 4květnaté bučiny0,1
 7acidofilní bučiny0,01
 14klimaxové a podmáčené smrčiny39,63
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny4,53
 16subalpínská a alpínská vegetace54,81
 17rašeliniště0,93

rozšíření ve fytogeografických okresech
kód fytogeografický okres%
93Krkonoše17,28
96Králický Sněžník1,88
97Hrubý Jeseník80,84
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
399,62100.00513001,33215,72320,0090568315,2689214

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus spinoletta  (CR) Carduelis flammea  (NT) Oenanthe oenanthe  (EN) Prunella collaris  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 8 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Festuca supina57,4C, Dm
Cetraria islandica41,8C
Ligusticum mutellina37,5
Calamagrostis villosa33,2C
Rumex arifolius31,3C
Avenella flexuosa31,3C
Solidago virgaurea28,7C
Bistorta major27C
Vaccinium myrtillus24,3C, Dm
Vaccinium vitis-idaea23,2C, Dm
Luzula luzuloides22,7C
Silene vulgaris22,4C
Melampyrum pratense20,7C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Avenella flexuosa100Dg
Vaccinium myrtillus75Dg, Dm
Calamagrostis villosa75Dg
Bistorta major75Dg
Luzula luzuloides62Dg
Solidago virgaurea50Dg
Festuca supina50Dg, Dm
Vaccinium vitis-idaea38Dg, Dm
Silene vulgaris38Dg
Rumex arifolius38Dg
Melampyrum pratense38Dg
Cetraria islandica38Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Vaccinium myrtillus62Dg, C
Vaccinium vitis-idaea12Dg, C
Festuca supina12Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.