A3 - Sněhová výležiska (CR)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 16subalpínská a alpínská vegetace100

rozšíření ve fytogeografických okresech
kód fytogeografický okres%
93Krkonoše97,88
97Hrubý Jeseník2,12
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
3,2099080,40120,24720,036093951,22441558

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Kiaeria falcata  (CR) Marsupella sprucei  (CR) Pohlia obtusifolia  (DD) poznámka k druhu: nezvěstný druh, ale větąí ąance na znovunalezení neľ např. u Polytrichastrum sexangulare Polytrichastrum sexangulare poznámka k druhu: druh zcela typický, ale bohuľel jiľ dlouhou dobu nezvěstný, patrně vyhynul Warnstorfia pseudostraminea  (CR)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Entoloma fuscotomentosum  (EN) poznámka k výskytu: jen Krkonoše

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus spinoletta  (CR) Carduelis flammea  (NT) Charadrius morinellus  (CR) Oenanthe oenanthe  (EN) Prunella collaris  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 4 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Sphagnum recurvum agg.60C
Polytrichum commune56C
Pedicularis sylvatica54,2C
Arnica montana51,9C
Hieracium lachenalii51,5C
Sphagnum palustre45,3C
Viola palustris43,3C
Nardus stricta40,8C, Dm
Galium saxatile40,2C
Equisetum sylvaticum39C
Potentilla erecta29,7C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Viola palustris100Dg
Sphagnum recurvum agg.100Dg
Potentilla erecta100Dg
Polytrichum commune100Dg
Nardus stricta100Dg, Dm
Hieracium lachenalii100Dg
Festuca rubra agg.75
Equisetum sylvaticum75Dg
Sphagnum palustre50Dg
Rumex acetosa50
Pedicularis sylvatica50Dg
Galium saxatile50Dg
Deschampsia cespitosa50
Cirsium palustre50
Carex nigra50
Aulacomnium palustre50
Arnica montana50Dg
Anthoxanthum odoratum s.lat.50
Agrostis capillaris50

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Nardus stricta25Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Polytrichetum sexangularis (NT) Polytricho gracilis-Nardetum (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.