A5 - Skalní vegetace sudetských karů (CR)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 14klimaxové a podmáčené smrčiny6,46
 16subalpínská a alpínská vegetace93,54

rozšíření ve fytogeografických okresech
kód fytogeografický okres%
93Krkonoše27,64
97Hrubý Jeseník72,36
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
2,1567070,30810,05870,035997630,64517264

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Anomobryum julaceum  (CR) Anthelia juratzkana  (CR) Asterella gracilis  (CR) Encalypta rhaptocarpa  (EN) Haplomitrium hookeri  (CR) Isopterygiopsis muelleriana  (CR) Isopterygiopsis pulchella  (CR) Lescuraea radicosa  (CR) Lophozia heterocolpos  (CR) Lophozia quadriloba  (CR) Lophozia wenzelii  (EN) Marsupella alpina  (VU) Marsupella sparsifolia  (EN) Meesia uliginosa  (CR) Mnium thomsonii  (CR) Pohlia longicollis  (CR) Scapania helvetica  (CR) Scapania parvifolia  (CR)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Galium sudeticum  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Erebia sudetica  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

Talavera thorelli  (EN) poznámka k výskytu: jen Velká Kotlina a jednou imisní březina

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus spinoletta  (CR) Charadrius morinellus  (CR) Oenanthe oenanthe  (EN) Prunella collaris  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 10 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Festuca versicolor89,4C, Dm
Primula minima88,4C
Bartsia alpina85,5C
Anemone narcissiflora79,2C
Saxifraga oppositifolia77,3C
Carex atrata s.lat.76,2C
Rhizocarpon geographicum69,3C
Selaginella selaginoides69C
Swertia perennis63,2C
Minuartia corcontica63,1C
Asplenium viride61,7C
Pulsatilla alpina ssp. austriaca58,2C
Viola biflora56,7C
Hymenostylium recurvirostre54,6
Huperzia selago54C
Allium schoenoprasum54C
Cladonia digitata50
Festuca supina49,2C
Thesium alpinum47,5
Dianthus superbus45,7
Thymus alpestris44,5
Carex capillaris44,5
Hedysarum hedysaroides44,1
Agrostis alpina43,6
Scabiosa lucida42,3
Bryum schleicheri41,5
Parnassia palustris40,6C
Racomitrium sudeticum38,6
Phyteuma orbiculare38
Racomitrium heterostichum37,7
Drepanocladus uncinatus37,4
Calluna vulgaris35,8C
Galium saxatile33,2C
Campanula bohemica28,1
Leontodon hispidus26,3C
Tortella tortuosa26,1
Cratoneuron commutatum25,6
Campanula rotundifolia agg.25,2C
Vaccinium vitis-idaea24,8C
Molinia caerulea s.lat.19,7C
Calamagrostis villosa17,4C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Primula minima80Dg
Festuca versicolor80Dg, Dm
Bartsia alpina80Dg
Leontodon hispidus70Dg
Calluna vulgaris70Dg
Anemone narcissiflora70Dg
Saxifraga oppositifolia60Dg
Carex atrata s.lat.60Dg
Campanula rotundifolia agg.60Dg
Viola biflora50Dg
Swertia perennis50Dg
Selaginella selaginoides50Dg
Rhizocarpon geographicum50Dg
Parnassia palustris50Dg
Molinia caerulea s.lat.50Dg
Vaccinium vitis-idaea40Dg
Pulsatilla alpina ssp. austriaca40Dg
Minuartia corcontica40Dg
Knautia arvensis agg.40
Huperzia selago40Dg
Galium saxatile40Dg
Festuca supina40Dg
Calamagrostis villosa40Dg
Bistorta major40
Avenella flexuosa40
Asplenium viride40Dg
Allium schoenoprasum40Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Festuca versicolor10Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpina (VU) Hedysaro hedysaroidis-Molinietum (VU) Saxifrago oppositifoliae-Festucetum vers (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.