A6 - Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus spinoletta  (CR) Falco peregrinus  (CR) Charadrius morinellus  (CR) Oenanthe oenanthe  (EN) Prunella collaris  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 6 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Cryptogramma crispa70,5C
Rhizocarpon geographicum68,8C
Racomitrium sudeticum66,6C
Festuca supina42,9C
Tortella tortuosa39,4C
Racomitrium canescens39,3C
Calamagrostis villosa36,8C
Avenella flexuosa25,8C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Calamagrostis villosa83Dg
Avenella flexuosa83Dg
Vaccinium myrtillus50
Rhizocarpon geographicum50Dg
Racomitrium sudeticum50Dg
Cryptogramma crispa50Dg
Vaccinium vitis-idaea33
Tortella tortuosa33Dg
Racomitrium canescens33Dg
Polytrichum piliferum33
Festuca supina33Dg
Calluna vulgaris33

dominantní druhy

druhhodnotadalší

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(THLASPIETEA ROTUNDIFOLII p.p.,)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.