A7 - Kosodřevina (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

4070 (*)Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 7acidofilní bučiny1,3
 14klimaxové a podmáčené smrčiny18,59
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0,57
 16subalpínská a alpínská vegetace75,58
 17rašeliniště3,96

rozšíření ve fytogeografických okresech
kód fytogeografický okres%
88Šumava2,7
93Krkonoše97,3
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
1353,45000.01722236,0693492,72200,00205414195,539674

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Dicranum majus  (EN)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Campanula bohemica  (EN)

houby (PDF, 182 kB)

Myxomphalia marthae  (CR) poznámka k výskytu: pouze Krkonoše

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Araneus nordmanni  (EN) poznámka k výskytu: jen ojedinělé nálezy

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Rana temporaria temporaria  (LC) Salamandra salamandra salamandra  (VU)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus spinoletta  (CR) Carduelis flammea  (NT) Carpodacus erythrinus  (VU) Luscinia svecica svecica  (CR) Prunella collaris  (CR) Tetrao urogallus (M)  (CR) Turdus torquatus  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 20 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Pinus mugo83,2C, Dm
Homogyne alpina48,5C
Dicranum fuscescens46
Cetraria islandica44,5C
Athyrium distentifolium38,4C
Trientalis europaea35C
Huperzia selago33,9
Calamagrostis villosa33,4C, Dm
Racomitrium sudeticum32,5
Vaccinium myrtillus29,5C, Dm
Cladonia bellidiflora28
Vaccinium vitis-idaea27,9C
Salix silesiaca27,8
Melampyrum sylvaticum26,5
Gentiana asclepiadea25,4
Pinus rotundata24,9Dm
Vaccinium uliginosum22
Orthodicranum montanum21
Picea abies20,1C
Avenella flexuosa19,7C, Dm
Dryopteris dilatata19,5C
Sorbus aucuparia18,9C
Polytrichum commune18
Polygonatum verticillatum15,5
Silene vulgaris14,9
Polytrichum strictum14,9
Hylocomium splendens13,2
Calluna vulgaris12,5
Rubus idaeus10,3C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Vaccinium myrtillus90Dg, Dm
Pinus mugo85Dg, Dm
Calamagrostis villosa75Dg, Dm
Homogyne alpina70Dg
Avenella flexuosa65Dg, Dm
Picea abies60Dg
Trientalis europaea50Dg
Vaccinium vitis-idaea45Dg
Dryopteris dilatata45Dg
Athyrium distentifolium45Dg
Sorbus aucuparia40Dg
Cetraria islandica40Dg
Rubus idaeus35Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Pinus mugo50Dg, C
Vaccinium myrtillus30Dg, C
Pinus rotundata15Dg
Calamagrostis villosa10Dg, C
Avenella flexuosa5Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Myrtillo-Pinetum mugo (VU) Athyrio distentifolii-Pinetum mugo (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.