L10.1 - Rašelinné březiny (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

91D0 (*)Rašelinný les

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy5,71
 2dubohabřiny a lipové doubravy0,47
 4květnaté bučiny12,09
 7acidofilní bučiny38,92
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy13,49
 13acidofilní bory0,04
 14klimaxové a podmáčené smrčiny21,31
 17rašeliniště7,97

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
1811,51420.0239941,822419,61100,0000966584,6950711

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Hypholoma myosotis  (VU) Tubaria confragosa  (VU) poznámka k výskytu: tlející dřevolistnáčů

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana temporaria temporaria  (LC) Salamandra salamandra salamandra  (VU)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Carduelis flammea  (NT) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Scolopax rusticola  (VU) Tetrao tetrix (M)  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Alces alces  (EN) Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 30 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Betula pubescens60,6C
Polytrichum commune41,3C
Eriophorum vaginatum38,5C
Pinus sylvestris38,3C, Dm
Sphagnum magellanicum32,1
Vaccinium vitis-idaea31C
Sphagnum recurvum agg.30,8C, Dm
Oxycoccus palustris29,4C
Polytrichum strictum28,7
Vaccinium uliginosum26,3
Molinia caerulea s.lat.25,4C, Dm
Betula carpatica25,4Dm
Vaccinium myrtillus25C, Dm
Frangula alnus24,4C
Trientalis europaea24C
Leucobryum glaucum23,4Dm
Ledum palustre22,4
Picea abies21,4C, Dm
Sphagnum squarrosum18,8
Pleurozium schreberi18,8C
Pinus rotundata17,8
Calamagrostis villosa17,5C, Dm
Pteridium aquilinum17,4
Dryopteris carthusiana17,4
Melampyrum pratense16,5
Sphagnum girgensohnii14,2
Sphagnum palustre14
Sphagnum capillifolium agg.13,1
Dicranum scoparium12,6
Betula pendula12Dm
Peucedanum palustre11

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Vaccinium myrtillus77Dg, Dm
Pinus sylvestris73Dg, Dm
Polytrichum commune70Dg
Picea abies63Dg, Dm
Molinia caerulea s.lat.63Dg, Dm
Betula pubescens63Dg
Vaccinium vitis-idaea50Dg
Eriophorum vaginatum50Dg
Sphagnum recurvum agg.47Dg, Dm
Calamagrostis villosa40Dg, Dm
Pleurozium schreberi37Dg
Frangula alnus37Dg
Avenella flexuosa37Dm
Trientalis europaea33Dg
Potentilla erecta33
Oxycoccus palustris33Dg
Carex nigra33

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Molinia caerulea s.lat.27Dg, C
Sphagnum recurvum agg.20Dg, C
Pinus sylvestris10Dg, C
Picea abies7Dg, C
Vaccinium myrtillus3Dg, C
Leucobryum glaucum3Dg
Calamagrostis villosa3Dg, C
Betula pendula3Dg
Betula carpatica3Dg
Avenella flexuosa3C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Betuletum pubescentis (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.