L10.3 - Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

91D0 (*)Rašelinný les

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy9,47
 7acidofilní bučiny17,36
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy40,42
 17rašeliniště32,74

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
61,85400.0008292,13298,78710,0000966614,3969565

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC) Salamandra salamandra salamandra  (VU)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Aegolius funereus  (VU) Caprimulgus europaeus  (EN) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Falco subbuteo  (EN) Parus cristatus  (LC) Scolopax rusticola  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Sciurus vulgaris  (NE)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 8 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Ledum palustre89,6C
Pinus rotundata77,2C
Dicranum bonjeanii74,8C
Vaccinium uliginosum64,6C
Eriophorum vaginatum53,7C
Sphagnum magellanicum48C
Vaccinium vitis-idaea44,6C
Sphagnum capillifolium agg.43,5C
Oxycoccus palustris41,3C
Sphagnum girgensohnii39,5C, Dm
Pinus sylvestris38,8C, Dm
Pleurozium schreberi38C
Andromeda polifolia33,5
Hylocomium splendens31,5C
Vaccinium myrtillus28,6C
Calluna vulgaris25,7C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Vaccinium uliginosum88Dg
Vaccinium myrtillus88Dg
Ledum palustre88Dg
Vaccinium vitis-idaea75Dg
Pleurozium schreberi75Dg
Pinus sylvestris75Dg, Dm
Pinus rotundata75Dg
Eriophorum vaginatum75Dg
Dicranum bonjeanii75Dg
Sphagnum magellanicum50Dg
Sphagnum girgensohnii50Dg, Dm
Sphagnum capillifolium agg.50Dg
Oxycoccus palustris50Dg
Calluna vulgaris50Dg
Hylocomium splendens38Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Sphagnum recurvum agg.25
Sphagnum girgensohnii12Dg, C
Sphagnum cuspidatum12
Pinus sylvestris12Dg, C
Menyanthes trifoliata12

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Eriophoro vaginati-Pinetum sylvestris (EN)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.