L10.4 - Blatkové bory (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,54
 4květnaté bučiny4,23
 7acidofilní bučiny5,16
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy12,67
 14klimaxové a podmáčené smrčiny46,25
 17rašeliniště31,14

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
1125,65610.01431507,5044345,72520,02010329162,197948

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Hypholoma myosotis  (VU) Irpicodon pendulus  (CR) poznámka k výskytu: pahorkatina: 200-500 m n.m. Pholiota henningsii  (CR) poznámka k výskytu: jen 1-2 lokality (J. Čechy) Russula helodes  (CR) Suillus flavidus  (EN) Tubaria confragosa  (VU) poznámka k výskytu: tlející dřevolistnáčů

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC) Salamandra salamandra salamandra  (VU)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Aegolius funereus  (VU) Bonasa bonasia  (VU) Caprimulgus europaeus  (EN) Ciconia nigra  (VU) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Falco subbuteo  (EN) Glaucidium passerinum  (VU) Scolopax rusticola  (VU) Tringa ochropus  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Sciurus vulgaris  (NE)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 29 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Pinus rotundata80,7C, Dm
Vaccinium uliginosum69,4C
Eriophorum vaginatum65,4C, Dm
Oxycoccus palustris63,8C
Andromeda polifolia62C
Sphagnum capillifolium agg.52,9C
Sphagnum recurvum agg.48,1C, Dm
Polytrichum strictum40,8C
Calluna vulgaris40,6C
Sphagnum magellanicum39,1C
Empetrum nigrum s.lat.38,8
Sphagnum fuscum33,4
Vaccinium vitis-idaea30C
Sphagnum russowii29,6Dm
Sphagnum cuspidatum29,5
Dicranella cerviculata29,1
Sphagnum tenellum28,6
Mylia anomala28,6
Sphagnum balticum27,2
Cephalozia bicuspidata23,9
Vaccinium myrtillus23,5C, Dm
Dicranum bergeri23,3
Calypogeia integristipula23,2
Pleurozium schreberi23,1C
Ledum palustre22,9Dm
Pinus mugo21,8Dm
Dicranum polysetum19,9
Aulacomnium palustre19,6C
Dicranum bonjeanii16,6
Pohlia nutans15,4
Cladonia rangiferina13,2
Polytrichum commune12,2
Melampyrum pratense11,1
Pinus sylvestris10,4Dm

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Vaccinium uliginosum93Dg
Eriophorum vaginatum93Dg, Dm
Oxycoccus palustris83Dg
Calluna vulgaris79Dg
Sphagnum recurvum agg.76Dg, Dm
Pinus rotundata76Dg, Dm
Vaccinium myrtillus72Dg, Dm
Sphagnum capillifolium agg.62Dg
Andromeda polifolia55Dg
Vaccinium vitis-idaea48Dg
Polytrichum strictum45Dg
Pleurozium schreberi45Dg
Sphagnum magellanicum38Dg
Aulacomnium palustre34Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Pinus rotundata24Dg, C
Sphagnum recurvum agg.21Dg, C
Eriophorum vaginatum17Dg, C
Vaccinium myrtillus14Dg, C
Sphagnum russowii7Dg
Pinus sylvestris7Dg
Sphagnum riparium3
Pinus mugo3Dg
Molinia caerulea s.lat.3
Ledum palustre3Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Pino rotundatae-Sphagnetum (EN) Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.