L8 - Suché bory

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Albatrellus pes-caprae  (CR)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Cicindela sylvatica  (LR) Miscodera arctica  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Brintesia circe  (VU) Erebia aethiops  (VU) Hipparchia fagi  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Lacerta agilis agilis  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Caprimulgus europaeus  (EN) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Dryocopus martius  (LC) Falco subbuteo  (EN) Ficedula hypoleuca  (NT) Lullula arborea  (EN) Parus cristatus  (LC) Pernis apivorus  (EN) Scolopax rusticola  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Eliomys quercinus  (EN) Sciurus vulgaris  (NE)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(VACCINIO-PICEETEA p.p., PULSAT)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.