L9.2B - Podmáčené smrčiny (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,7
 2dubohabřiny a lipové doubravy0,06
 3suťové a roklinové lesy0
 4květnaté bučiny15,31
 7acidofilní bučiny51,57
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,03
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy2,45
 13acidofilní bory0,1
 14klimaxové a podmáčené smrčiny27,36
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0,09
 16subalpínská a alpínská vegetace0,14
 17rašeliniště2,19

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
30594,15270.387996033,185983,4177-5,6087757330,451133

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 93 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Bazzania trilobata65,4C
Sphagnum girgensohnii53C, Dm
Lepidozia reptans38,6
Calypogeia azurea36
Calamagrostis villosa35,4C, Dm
Picea abies35,2C, Dm
Dicranum scoparium33,9C
Lycopodium annotinum33,1
Polytrichum commune32,5C
Vaccinium myrtillus29,8C
Soldanella montana27,9
Tetraphis pellucida26,1
Vaccinium vitis-idaea24,1C
Dicranodontium denudatum23,3
Homogyne alpina22,2
Dryopteris dilatata21,9C
Calypogeia integristipula21,6
Plagiothecium undulatum21,3
Avenella flexuosa20,9C
Rhytidiadelphus loreus20,7
Polytrichum formosum19,4C
Trientalis europaea19,1
Luzula sylvatica19,1
Equisetum sylvaticum16
Ptilidium pulcherrimum15,7
Mnium hornum15,3
Sphagnum magellanicum15,2
Phegopteris connectilis15
Anastrepta orcadensis14,4
Ptilidium ciliare13,7
Dicranella cerviculata13,7
Oxalis acetosella12,8C
Cephalozia bicuspidata12,7
Blechnum spicant12,4
Maianthemum bifolium12,1
Plagiochila porelloides12
Plagiothecium laetum11,6
Listera cordata11,5
Orthodicranum montanum10,6
Calypogeia muelleriana10,6
Scapania undulata10,4
Barbilophozia lycopodioides10,1
Pleurozium schreberi10

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Picea abies100Dg, Dm
Vaccinium myrtillus89Dg
Calamagrostis villosa77Dg, Dm
Dicranum scoparium68Dg
Avenella flexuosa68Dg
Sphagnum girgensohnii65Dg, Dm
Bazzania trilobata60Dg
Polytrichum commune53Dg
Dryopteris dilatata49Dg
Polytrichum formosum46Dg
Oxalis acetosella46Dg
Vaccinium vitis-idaea38Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Picea abies81Dg, C
Calamagrostis villosa9Dg, C
Sphagnum girgensohnii3Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.