M2 - Vegetace jednoletých vlhkomilných bylin

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Acupalpus luteatus  (VU) Agonum impressum  (RE) Agonum viridicupreum  (VU) Amara concinna  (CR) Amara chaudoiri incognita  (VU) Anthracus longicornis  (VU) Blethisa multipunctata  (VU) Harpalus cupreus fastuosus  (CR) Chlaenius tristis  (VU) Nebria salina  (VU) Patrobus australis  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Calodera uliginosa Quedius balticus Stenus oscillator

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana lessonae  (VU)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Natrix natrix natrix  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Actitis hypoleucos  (EN) Gallinago gallinago  (EN) Himantopus himantopus  (VU) Charadrius dubius  (EN) Limosa limosa  (CR) Recurvirostra avosetta  (VU) Vanellus vanellus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(ISOËTO-NANOJUNCETEA, ISOËTO-LITTORELLETEA p.p.)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.