M4 - Štěrkové říční náplavy

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Agonum impressum  (RE) Asaphidion caraboides  (RE) Bembidion argenteolum  (RE) Bembidion ascendens  (VU) Bembidion bipunctatum bipunctatum  (VU) Bembidion conforme  (EN) Bembidion doderoi  (LR) Bembidion fasciolatum  (RE) Bembidion fluviatile  (LR) Bembidion foraminosum  (CR) Bembidion fulvipes  (RE) Bembidion laticolle  (EN) Bembidion litorale  (EN) Bembidion lunatum  (LR) Bembidion modestum  (VU) Bembidion prasinum  (VU) Bembidion pygmaeum  (VU) Bembidion ruficolle  (RE) Bembidion ruficorne  (EN) Bembidion scapulare lomnickii  (RE) Bembidion striatum  (CR) Bembidion testaceum  (EN) Bembidion velox  (CR) Dyschirius abditus  (EN) Dyschirius angustatus  (VU) Dyschirius benedikti  (VU) Dyschirius digitatus  (LR) Dyschirius intermedius  (LR) Dyschirius laeviusculus  (EN) Dyschirius lafertei  (RE) Elaphropus walkerianus  (EN) Elaphrus uliginosus  (VU) Elaphrus ullrichii  (RE) Nebria picicornis  (VU) Perileptus areolatus  (LR) Stenolophus discophorus  (VU) Thalassophilus longicornis  (LR)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Aloconota cambrica Aloconota currax Aloconota mihoki Aloconota planifrons Bledius arcticus Gabrius appendiculatus Gabrius astutoides Gabrius tirolensis Hydrosmecta delicatula Hydrosmecta fragilis Hydrosmecta moraviae Hydrosmecta perpusilla Hydrosmecta subtilissima Hydrosmecta tenuissima Hydrosmecta valdieriana Lathrobium angustatum Lobrathium angusticolle Lobrathium bicolor Lobrathium picipes Lobrathium sodale Lobrathium sodale distinctiventre Lobrathium spadiceum Ochthephilus aureus Ochthephilus longipennis Ochthephilus omalinus Ochthephilus scheerpeltzi Quedius riparius Scopaeus gracilis Scopaeus rubidus Scopaeus ryei Scopaeus sericans Stenus guynemeri

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Oedothorax gibbifer  (VU) poznámka k výskytu: jen východní část území

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Actitis hypoleucos  (EN) Alcedo atthis  (VU) Charadrius dubius  (EN) Sterna hirundo  (EN) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Castor fiber  (VU) Lutra lutra  (VU) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.