R1.1 - Luční pěnovcová prameniště (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

7220 (*)Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy8,55
 2dubohabřiny a lipové doubravy29,44
 3suťové a roklinové lesy0,01
 4květnaté bučiny46,91
 7acidofilní bučiny0,62
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy1,83
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy12,48
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,02
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,16

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
13,12420.00021560,08410,10300,000053923,61946646

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

Vertigo angustior  (VU)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Sicista betulina  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 33 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Cratoneuron commutatum77,9C, Dm
Eriophorum latifolium63,5C, Dm
Carex flacca59,8C
Bryum pseudotriquetrum56,4C
Campylium stellatum54,8C
Cratoneuron filicinum52,1C, Dm
Philonotis calcarea51,6
Eupatorium cannabinum50C
Fissidens adianthoides49,5C
Blysmus compressus48,3
Plagiomnium elatum46,4C
Epipactis palustris42,9C
Carex flava41,6C
Juncus inflexus41,2C, Dm
Gymnadenia densiflora41
Calliergonella cuspidata36,7C, Dm
Eriophorum angustifolium33,7C, Dm
Cirsium rivulare33,5C
Mentha longifolia32,3C
Carex panicea32C, Dm
Juncus articulatus30,3C, Dm
Tussilago farfara27,3C
Carex lepidocarpa26,9Dm
Dactylorhiza majalis26,8C
Potentilla erecta25C
Dactylorhiza incarnata25
Ophrys holosericea24,5
Senecio umbrosus23,7
Taraxacum sect. Palustria23,5
Hypericum tetrapterum23,2
Equisetum palustre23C
Triglochin palustris22,7
Aneura pinguis22,5
Carex distans22,4
Valeriana dioica20,8C
Briza media19,5C
Equisetum telmateia17,6
Cruciata glabra17,6
Lythrum salicaria17,1C
Succisa pratensis16,5C, Dm
Brachythecium rivulare15,3
Carex paniculata15Dm
Centaurea jacea14,9C
Valeriana simplicifolia14,8
Polygala amarella14,5
Thuidium philibertii14,1
Linum catharticum13,7
Equisetum arvense13,5C
Lysimachia vulgaris13,2C
Eurhynchium hians13,2
Ajuga reptans12,4C
Leontodon hispidus11,6C
Carex tomentosa11,1
Parnassia palustris10,7
Carex demissa10,4
Scirpus sylvaticus10C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Carex panicea97Dg, Dm
Carex flacca88Dg
Potentilla erecta85Dg
Eriophorum latifolium85Dg, Dm
Cratoneuron commutatum82Dg, Dm
Calliergonella cuspidata82Dg, Dm
Bryum pseudotriquetrum79Dg
Eriophorum angustifolium70Dg, Dm
Equisetum palustre67Dg
Campylium stellatum67Dg
Eupatorium cannabinum64Dg
Juncus articulatus61Dg, Dm
Cirsium rivulare61Dg
Briza media61Dg
Carex flava58Dg
Plagiomnium elatum55Dg
Juncus inflexus55Dg, Dm
Valeriana dioica48Dg
Tussilago farfara48Dg
Mentha longifolia48Dg
Fissidens adianthoides48Dg
Cratoneuron filicinum48Dg, Dm
Ranunculus acris45
Lysimachia vulgaris45Dg
Dactylorhiza majalis45Dg
Lythrum salicaria42Dg
Equisetum arvense42Dg
Centaurea jacea42Dg
Poa trivialis39
Ajuga reptans39Dg
Scirpus sylvaticus36Dg
Sanguisorba officinalis36
Holcus lanatus36
Succisa pratensis33Dg, Dm
Leontodon hispidus33Dg
Epipactis palustris33Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Eriophorum angustifolium27Dg, C
Cratoneuron commutatum12Dg, C
Eriophorum latifolium6Dg, C
Carex panicea6Dg, C
Calliergonella cuspidata6Dg, C
Succisa pratensis3Dg, C
Molinia caerulea s.lat.3
Juncus inflexus3Dg, C
Juncus articulatus3Dg, C
Homalothecium nitens3
Cratoneuron filicinum3Dg, C
Carex paniculata3Dg
Carex lepidocarpa3Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Carici flavae-Cratoneuretum filicini (EN) Cirsietum rivularis eriophoretosum latif (EN) Cirsietum rivularis equisetetosum telmat (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.