R2.4 - Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy26,58
 4květnaté bučiny1,88
 7acidofilní bučiny1,52
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy13,01
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy36,63
 17rašeliniště20,39

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
12,31510.0002600,20530,07280,000596361,22449271

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Trematodon ambiguus  (CR)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Coenonympha tullia  (CR)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Caprimulgus europaeus  (EN) Carduelis flammea  (NT) Gallinago gallinago  (EN) Saxicola rubetra  (LC) Tringa ochropus  (EN) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 41 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Rhynchospora alba80,1C, Dm
Drosera rotundifolia65,5C
Sphagnum subsecundum40,9C, Dm
Juncus bulbosus40,6C
Eriophorum angustifolium36,6C
Oxycoccus palustris34,1C
Drepanocladus exannulatus34,1
Drepanocladus vernicosus33,7
Carex limosa31,8
Aneura pinguis31,8
Juncus alpinoarticulatus31,3
Sphagnum inundatum30,6
Rhynchospora fusca29,8
Sphagnum palustre29,5Dm
Carex demissa29,3
Carex lasiocarpa28,4
Sphagnum papillosum28
Lycopodiella inundata26,9
Trichophorum alpinum26,4
Utricularia minor25,4
Sphagnum cuspidatum25,3
Scheuchzeria palustris23,6
Peucedanum palustre22,3
Sphagnum obtusum22,1
Drosera intermedia22
Agrostis canina22C
Sphagnum capillifolium agg.21,3
Campylium stellatum20,5
Phragmites australis19,9C
Scorpidium scorpioides19,8
Sphagnum recurvum agg.19,6Dm
Hydrocotyle vulgaris18,5
Sphagnum subnitens17,8
Oxycoccus microcarpus17,7
Sphagnum teres17,6
Potentilla palustris17,5
Bryum pseudotriquetrum17,4
Carex rostrata16,9C
Menyanthes trifoliata16,8
Molinia caerulea s.lat.16,1C
Carex panicea16C
Sphagnum contortum15,8Dm
Carex echinata15,7
Parnassia palustris15,2
Viola palustris14,5C
Gymnocolea inflata14,2
Philonotis fontana13,8
Pedicularis palustris13,8
Sphagnum majus12,8
Mylia anomala12,4
Polytrichum strictum12,2
Triglochin palustris11,7
Carex flava11
Aulacomnium palustre10,7
Juncus articulatus10,4
Sphagnum warnstorfii10,3
Potentilla erecta10C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Drosera rotundifolia85Dg
Rhynchospora alba78Dg, Dm
Eriophorum angustifolium76Dg
Carex panicea51Dg
Agrostis canina51Dg
Phragmites australis41Dg
Molinia caerulea s.lat.41Dg
Potentilla erecta39Dg
Oxycoccus palustris39Dg
Juncus bulbosus39Dg
Carex rostrata37Dg
Viola palustris34Dg
Sphagnum subsecundum32Dg, Dm
Carex nigra32

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Sphagnum recurvum agg.12Dg
Rhynchospora alba10Dg, C
Sphagnum subsecundum7Dg, C
Sphagnum palustre5Dg
Sphagnum contortum5Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Sphagno subsecundi-Rhynchosporetum albae (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.