R3.1 - Otevřená vrchoviště (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

7110 (*)Aktivní vrchoviště

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 2dubohabřiny a lipové doubravy0
 4květnaté bučiny4,16
 7acidofilní bučiny20,27
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy0,25
 14klimaxové a podmáčené smrčiny60,7
 16subalpínská a alpínská vegetace4,04
 17rašeliniště10,59

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
722,91180.00928210,88054,72770,0024954646,0622321

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Lophozia kunzeana  (CR) Lophozia wenzelii  (EN)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Galerina stordalii  (CR) poznámka k výskytu: jen Pančavská louka Inocybe acutella  (CR) poznámka k výskytu: mykorhizní symbiont vrb Suillus flavidus  (EN)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Boloria aquilonaris  (EN) Coenonympha tullia  (CR) Colias palaeno  (VU) Proclossiana eunomia  (VU) Vacciniina optilete  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

Pardosa hyperborea  (EN) poznámka k výskytu: jen pro Šumavu Talavera westringi  (EN) poznámka k výskytu: je jen v Čechách

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Caprimulgus europaeus  (EN) Carduelis flammea  (NT) Circus cyaneus  (CR) Gallinago gallinago  (EN) Saxicola rubetra  (LC) Tetrao tetrix (M)  (EN) Tringa ochropus  (EN) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 75 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Eriophorum vaginatum63,8C, Dm
Oxycoccus palustris54,2C
Carex pauciflora52,4C
Vaccinium uliginosum51,6C
Polytrichum strictum49,4C, Dm
Empetrum nigrum s.lat.49,3C
Andromeda polifolia47C
Sphagnum magellanicum42,8C, Dm
Sphagnum papillosum35,4Dm
Sphagnum recurvum agg.35C, Dm
Trichophorum cespitosum30
Sphagnum russowii29,1
Sphagnum capillifolium agg.28,6Dm
Calluna vulgaris28,1C
Oxycoccus microcarpus26,7
Rhynchospora alba24,5
Drosera rotundifolia24
Rubus chamaemorus23,4
Mylia anomala22,3
Gymnocolea inflata22,2
Sphagnum balticum21,2
Sphagnum cuspidatum20,9
Barbilophozia kunzeana18,9
Vaccinium vitis-idaea15,9
Sphagnum tenellum15,4
Eriophorum angustifolium14,6C
Drepanocladus fluitans14,4
Carex bigelowii14,1
Carex limosa13,3
Sphagnum compactum13
Cetraria islandica12,7
Scheuchzeria palustris11,5
Sphagnum majus11
Molinia caerulea s.lat.10,3
Sphagnum fuscum10,2
Polytrichum commune10,2
Vaccinium myrtillus10C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Eriophorum vaginatum85Dg, Dm
Oxycoccus palustris64Dg
Vaccinium uliginosum61Dg
Polytrichum strictum53Dg, Dm
Calluna vulgaris53Dg
Sphagnum recurvum agg.52Dg, Dm
Sphagnum magellanicum40Dg, Dm
Vaccinium myrtillus35Dg
Empetrum nigrum s.lat.35Dg
Carex pauciflora35Dg
Andromeda polifolia35Dg
Eriophorum angustifolium31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Sphagnum recurvum agg.17Dg, C
Sphagnum papillosum5Dg
Sphagnum capillifolium agg.5Dg
Polytrichum strictum5Dg, C
Eriophorum vaginatum5Dg, C
Sphagnum magellanicum4Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Scirpo caespitosi-Sphagnetum compacti (VU) Sphagno robusti-Empetretum hermaphroditi (EN) Empetro hermaphroditi-Sphagnetum fusci (EN) Chamaemoro-Empetretum hermaphroditi (CR) Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi (VU) Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellan (VU) Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosi (EN)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.