R3.3 - Vrchovištní šlenky (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

7110 (*)Aktivní vrchoviště

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 4květnaté bučiny2,43
 7acidofilní bučiny12,65
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy0,25
 14klimaxové a podmáčené smrčiny67,61
 16subalpínská a alpínská vegetace4,79
 17rašeliniště12,27

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
106,75210.00133560,29990,40070,000249935,62373804

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Boloria aquilonaris  (EN) Coenonympha tullia  (CR) Colias palaeno  (VU) Proclossiana eunomia  (VU) Vacciniina optilete  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 39 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Carex limosa81,6C, Dm
Drepanocladus fluitans78,4C, Dm
Sphagnum majus59,2C, Dm
Sphagnum cuspidatum57,8C, Dm
Gymnocolea inflata34,1
Eriophorum vaginatum32,4C
Oxycoccus palustris31,6C
Sphagnum lindbergii26,9Dm
Scheuchzeria palustris24,3
Sphagnum balticum22,4
Vaccinium uliginosum16,1
Andromeda polifolia16
Carex rostrata15,3C
Sphagnum recurvum agg.13,6Dm
Polytrichum strictum12,8
Drosera rotundifolia11,4
Eriophorum angustifolium10,5
Sphagnum russowii10,3
Carex canescens10,3

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Carex limosa79Dg, Dm
Drepanocladus fluitans72Dg, Dm
Sphagnum cuspidatum49Dg, Dm
Eriophorum vaginatum41Dg
Sphagnum majus38Dg, Dm
Oxycoccus palustris36Dg
Carex rostrata33Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Drepanocladus fluitans26Dg, C
Sphagnum majus8Dg, C
Sphagnum cuspidatum8Dg, C
Sphagnum recurvum agg.5Dg
Sphagnum lindbergii5Dg
Carex limosa5Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Carici rostratae-Drepanocladetum fluitan (VU) Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosa (VU) Scheuchzerio-Sphagnetum cuspidati (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.