R3 - Vrchoviště

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Trichoglossum hirsutum  (CR) poznámka k výskytu: vzácně

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Agonum ericeti  (VU) Carabus menetriesi pacholei  (VU) Cymindis vaporariorum  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Atheta arctica Atheta arctica Bryophacis crassicornis Bryophacis rufus Bryophacis rugipennis Bryoporus bernhaueri Bryoporus cernuus Gymnusa brevicollis Gymnusa variegata Lathrobium rufipenne Olophrum transversicolle Tychus bescidicus

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Agyneta decora  (EN) poznámka k výskytu: jen tři nálezy Arctosa alpigena ssp. lamperti  (VU) poznámka k výskytu: jen na Šumavě a v Krkonoších Gnaphosa badia  (EN) poznámka k výskytu: ono je to pomezí rašeliniště a lesa a jen Šumava Gnaphosa microps  (EN) poznámka k výskytu: na Šumavě Hahnia difficilis  (VU) Haplodrassus moderatus  (VU) Lepthyphantes angulatus  (VU) poznámka k výskytu: málo nálezů Lepthyphantes arciger  (VU) Lepthyphantes expunctus  (EN) poznámka k výskytu: jen tři nálezy Saaristoa abnormis  (VU) poznámka k výskytu: nechme ji pro kary Savignia frontata  (EN) poznámka k výskytu: jen dva nálezy Semljicola faustus  (VU) poznámka k výskytu: málo nálezů

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Caprimulgus europaeus  (EN) Carduelis flammea  (NT) Carpodacus erythrinus  (VU) Circus cyaneus  (CR) Gallinago gallinago  (EN) Saxicola rubetra  (LC) Tringa ochropus  (EN) Turdus iliacus  (VU) Turdus torquatus  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(OXYCOCCO-SPHAGNETEA)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.