T2.1 - Subalpínské smilkové trávníky (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6230 (*)Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 4květnaté bučiny4,6
 7acidofilní bučiny19,69
 14klimaxové a podmáčené smrčiny45,04
 16subalpínská a alpínská vegetace28,82
 17rašeliniště1,84

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
223,44700.00283830,58340,52020,000789865,36606433

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Campanula bohemica  (EN) Galium sudeticum  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Charadrius morinellus  (CR) Saxicola rubetra  (LC)

savci (PDF, 194 kB)

Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 38 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Potentilla aurea51,4C
Crepis conyzifolia47C
Hieracium alpinum44,9
Campanula bohemica41,7C
Nardus stricta41,4C, Dm
Solidago virgaurea40,6C
Hypochaeris uniflora39,3
Viola lutea ssp. sudetica38
Homogyne alpina36,4C
Ptilidium ciliare35,6
Arnica montana35
Rhinanthus pulcher34,6
Poa chaixii32,8C
Pseudorchis albida31
Phleum rhaeticum30,3
Gentiana asclepiadea29,3
Carex pilulifera29,3C
Bistorta major28,7C
Silene vulgaris28,5C
Campanula barbata28
Ranunculus platanifolius26,7
Avenella flexuosa26,2C
Potentilla erecta25,7C
Galium saxatile25,1
Melampyrum sylvaticum25
Pleurozium schreberi24,5C
Hieracium prenanthoides23,7
Thesium alpinum23,5
Vaccinium vitis-idaea23,1C
Anthoxanthum odoratum s.lat.22,5C
Gymnadenia conopsea22
Barbilophozia barbata22
Calluna vulgaris21,8C
Coeloglossum viride20,4
Vaccinium myrtillus20,2C
Hieracium lachenalii19,9C
Luzula campestris agg.19,8C
Barbilophozia lycopodioides18,3
Festuca supina17,2
Cladonia gracilis16,8
Festuca rubra agg.16,3C
Veratrum album ssp. lobelianum16
Ligusticum mutellina15,1
Agrostis capillaris14,8C
Hieracium aurantiacum14,6
Pulsatilla alpina ssp. austriaca14,3
Pogonatum urnigerum14,3
Luzula luzuloides13,7C
Anemone narcissiflora13,2
Silene dioica12,8
Polytrichum commune12,5
Antennaria dioica12,2
Cardaminopsis halleri11,7
Calamagrostis villosa11
Hieracium laevigatum10,8
Phyteuma spicatum10,4
Hypericum maculatum10,1
Cladonia rangiferina10,1

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Nardus stricta100Dg, Dm
Anthoxanthum odoratum s.lat.89Dg
Potentilla erecta87Dg
Avenella flexuosa84Dg
Bistorta major79Dg
Festuca rubra agg.74Dg
Solidago virgaurea71Dg
Luzula campestris agg.68Dg
Vaccinium myrtillus63Dg
Agrostis capillaris58Dg
Potentilla aurea53Dg
Homogyne alpina50Dg
Carex pilulifera50Dg
Silene vulgaris47Dg
Pleurozium schreberi47Dg
Calluna vulgaris42Dg
Luzula luzuloides39Dg
Vaccinium vitis-idaea37Dg
Hieracium lachenalii37Dg
Poa chaixii34Dg
Crepis conyzifolia34Dg
Campanula bohemica32Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Nardus stricta34Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Lycopodio alpini-Nardetum (EN) Thesio alpini-Nardetum (EN) Solidagini-Nardetum (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.