T2.2 - Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6230 (*)Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 4květnaté bučiny8,62
 7acidofilní bučiny58,04
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy0,75
 14klimaxové a podmáčené smrčiny28,29
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0,1
 16subalpínská a alpínská vegetace4,05
 17rašeliniště0,15

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
849,96750.010810770,78922,62850,0048655319,2736906

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Campanula bohemica  (EN)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Saxicola rubetra  (LC)

savci (PDF, 194 kB)

Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 99 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Potentilla aurea54,3C
Campanula bohemica45C
Nardus stricta35,1C, Dm
Phleum rhaeticum33,9
Silene vulgaris31,2C
Crepis conyzifolia30,7
Hypericum maculatum29,7C
Phyteuma spicatum27,9C
Cardaminopsis halleri27,5
Carex pilulifera27,4C
Hieracium laevigatum27,3
Hieracium flagellare26,9
Geranium sylvaticum26,5C
Galium saxatile26,3
Silene dioica26,1C
Poa chaixii25,9
Bistorta major25,6C, Dm
Hieracium iseranum25,1
Avenella flexuosa24C, Dm
Viola lutea ssp. sudetica22,6
Agrostis capillaris20,8C, Dm
Luzula campestris agg.20,4C
Gnaphalium sylvaticum20,3
Festuca rubra agg.20,3C, Dm
Anthoxanthum odoratum s.lat.20,1C
Gentiana asclepiadea19,7
Hieracium lachenalii19,4C
Polytrichastrum alpinum18,2
Veronica officinalis18C
Gymnadenia conopsea18
Potentilla erecta17,6C
Hieracium aurantiacum17,5
Campanula rotundifolia agg.17,3C
Solidago virgaurea16
Antennaria dioica15,9
Vaccinium myrtillus15,1C
Rhytidiadelphus squarrosus14,4C
Crepis mollis13,1
Sagina saginoides12,8
Hieracium glomeratum12,8
Luzula luzuloides12,6C
Holcus mollis12,5
Alchemilla vulgaris s.lat.11,2C
Thesium alpinum10,9
Hieracium pilosella10,7
Rumex acetosa10,6C
Melampyrum sylvaticum10,5
Rhinanthus pulcher10,2

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Festuca rubra agg.88Dg, Dm
Nardus stricta83Dg, Dm
Anthoxanthum odoratum s.lat.81Dg
Avenella flexuosa77Dg, Dm
Agrostis capillaris77Dg, Dm
Luzula campestris agg.70Dg
Hypericum maculatum70Dg
Bistorta major70Dg, Dm
Potentilla erecta62Dg
Achillea millefolium agg.58
Rumex acetosa54Dg
Potentilla aurea52Dg
Silene vulgaris51Dg
Deschampsia cespitosa49
Vaccinium myrtillus48Dg
Ranunculus acris45
Carex pilulifera45Dg
Alchemilla vulgaris s.lat.44Dg
Campanula rotundifolia agg.41Dg
Phyteuma spicatum40Dg
Veronica officinalis37Dg
Silene dioica36Dg
Luzula luzuloides36Dg
Geranium sylvaticum36Dg
Hieracium lachenalii35Dg
Veronica chamaedrys agg.34
Rhytidiadelphus squarrosus34Dg
Campanula bohemica31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Nardus stricta29Dg, C
Avenella flexuosa12Dg, C
Bistorta major10Dg, C
Festuca rubra agg.4Dg, C
Agrostis capillaris3Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Sileno vulgaris-Nardetum (VU) Ranunculo nemorosi-Nardetum (EN) Polygono bistortae-Deschampsietum flexuo (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.