T5.2 - Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy12,49
 2dubohabřiny a lipové doubravy14,76
 4květnaté bučiny0,56
 7acidofilní bučiny0,84
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,3
 9subkontinentální teplomilné doubravy10,55
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy7,89
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy51,34
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,12
 17rašeliniště1,13

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
156,78800.0022340,67001,94520,0009897813,2437949

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Endoptychum agaricoides  (CR) poznámka k výskytu: velmi vzácně, jen JV Morava

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Cryptophonus melancholicus  (VU) Cymindis macularis  (LR) Harpalus flavescens  (LR) Harpalus hirtipes  (VU) Harpalus neglectus  (VU) Harpalus picipennis  (LR) Harpalus servus  (LR)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus campestris  (CR) Burhinus oedicnemus  (RE) Emberiza hortulana  (CR) Galerida cristata  (EN) Oenanthe oenanthe  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Spermophillus citellus  (EN)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 103 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Corynephorus canescens84,4C, Dm
Spergula morisonii53,6C
Koeleria glauca52,4
Festuca psammophila50,9
Filago minima40,7
Thymus serpyllum35
Jurinea cyanoides26,3
Gypsophila fastigiata25,8
Rumex acetosella24,4C
Plantago arenaria23,6
Digitaria ischaemum23,4
Teesdalia nudicaulis20,2
Helichrysum arenarium19,6
Cladonia uncialis18,9
Armeria vulgaris ssp. vulgaris18,3
Cerastium semidecandrum17,6
Dianthus arenarius17
Hypochaeris radicata16,9
Hypochaeris glabra16,6
Festuca brevipila15,6
Trifolium arvense15,1
Chondrilla juncea15,1
Jasione montana14,9
Veronica dillenii14,1
Festuca vaginata ssp. dominii13,6
Cynodon dactylon13,6
Aira caryophyllea13,4
Bromus tectorum12,7
Polytrichum piliferum12,5
Hieracium pilosella12C
Cladonia pyxidata11,7

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Corynephorus canescens92Dg, Dm
Rumex acetosella59Dg
Spergula morisonii37Dg
Achillea millefolium agg.36
Agrostis capillaris33
Hieracium pilosella31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Corynephorus canescens7Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Thymo angustifolii-Corynephoretum canesc (VU) Jurineo cyanoidis-Koelerietum glaucae (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.