T5.4 - Panonské stepní trávníky na písku (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6260 (*)Panonské písčité stepi

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy19,8
 7acidofilní bučiny2,04
 9subkontinentální teplomilné doubravy20,08
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy58,08

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
33,84990.0004520,65100,72790,001496293,70419361

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Cicindela soluta pannonica  (CR) Cryptophonus melancholicus  (VU) Cymindis macularis  (LR) Harpalus flavescens  (LR) Harpalus hirtipes  (VU) Harpalus neglectus  (VU) Harpalus picipennis  (LR) Harpalus servus  (LR)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Hipparchia semele  (EN)

pavouci (PDF, 152 kB)

Alopecosa psammophila  (CR) Aphantaulax cincta  (CR) Berlandina cinerea  (VU) poznámka k výskytu: písky, skalní step, vřesoviště Dictyna szaboi  (CR) Enoplognatha serratosignata  (CR) Haplodrassus bohemicus  (CR) poznámka k výskytu: jediný rec. nález odtud Mecynargus foveatus  (CR) Sitticus distinguendus  (EN) poznámka k výskytu: je i jinde Titanoeca psammophila  (CR) poznámka k výskytu: výhradně zde Uloborus walckenaerius  (CR) poznámka k výskytu: početně jen zde

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus campestris  (CR) Burhinus oedicnemus  (RE) Emberiza hortulana  (CR) Galerida cristata  (EN) Oenanthe oenanthe  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Spermophillus citellus  (EN)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 19 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Cynodon dactylon87,9C
Cladonia pocillum87,6C
Carex supina80,8C
Festuca vaginata ssp. dominii80,3C, Dm
Thymus serpyllum76,4C
Corynephorus canescens76C, Dm
Cladonia furcata68,4C
Cladonia phyllophora68,3C
Erysimum diffusum67,5C
Cladonia rangiformis63,2C
Helichrysum arenarium62,3C
Cladonia foliacea61,9C
Jasione montana60,7C
Polytrichum piliferum58,4C
Cetraria aculeata58C
Vicia lathyroides57,9C
Agrostis vinealis55,6C
Cerastium semidecandrum55,3C
Linaria genistifolia51,3C
Veronica dillenii46,7C
Trifolium arvense46,5C
Cerastium pumilum s.lat.46,1C
Silene viscosa45,2
Silene otites s.lat.45C
Ceratodon purpureus44,7C, Dm
Veronica verna41,5C
Herniaria glabra40,2C
Peltigera rufescens39,9
Cladonia coccifera39,9
Carex stenophylla39
Rumex acetosella38,4C
Myosotis stricta35,7C
Koeleria glauca35,1
Scleranthus perennis32,9C
Spergula morisonii30,7
Carex ericetorum30,5
Armeria vulgaris ssp. vulgaris29,7
Trifolium campestre29,4C
Hypericum perforatum29,2C
Artemisia campestris28,5C
Arenaria serpyllifolia agg.28,4C
Potentilla argentea27,3C
Filago minima26,7
Gypsophila fastigiata26Dm
Euphorbia cyparissias25,7C
Cladonia arbuscula24,9
Erophila verna24,3C
Cladonia fimbriata23,1
Potentilla arenaria22,7C
Carex praecox21,8
Cladonia macilenta21,2
Cetraria islandica20,3
Eryngium campestre19,2C
Sedum sexangulare17
Hieracium pilosella16,7C
Sedum acre16,4
Cerastium arvense15,7
Bromus tectorum15,4
Carex hirta13,1C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Rumex acetosella95Dg
Polytrichum piliferum95Dg
Corynephorus canescens95Dg, Dm
Ceratodon purpureus95Dg, Dm
Carex supina95Dg
Hypericum perforatum89Dg
Cladonia rangiformis89Dg
Thymus serpyllum84Dg
Jasione montana84Dg
Euphorbia cyparissias84Dg
Cynodon dactylon84Dg
Trifolium arvense79Dg
Cladonia pocillum79Dg
Cladonia furcata79Dg
Cladonia foliacea79Dg
Festuca vaginata ssp. dominii68Dg, Dm
Agrostis vinealis68Dg
Silene otites s.lat.63Dg
Helichrysum arenarium58Dg
Erysimum diffusum58Dg
Arenaria serpyllifolia agg.58Dg
Veronica dillenii53Dg
Potentilla arenaria53Dg
Linaria genistifolia53Dg
Cladonia phyllophora53Dg
Cetraria aculeata53Dg
Artemisia campestris53Dg
Potentilla argentea47Dg
Myosotis stricta47Dg
Cerastium semidecandrum47Dg
Vicia lathyroides42Dg
Scleranthus perennis42Dg
Hieracium pilosella42Dg
Cerastium pumilum s.lat.42Dg
Veronica verna37Dg
Trifolium campestre37Dg
Eryngium campestre37Dg
Achillea millefolium agg.37
Poa pratensis s.lat.32
Herniaria glabra32Dg
Erophila verna32Dg
Carex hirta32Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Festuca vaginata ssp. dominii16Dg, C
Corynephorus canescens16Dg, C
Gypsophila fastigiata5Dg
Ceratodon purpureus5Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Diantho serotini-Festucetum vaginatae (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.