T5.5 - Acidofilní trávníky mělkých půd (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,77
 2dubohabřiny a lipové doubravy9,84
 4květnaté bučiny24,06
 5vápnomilné bučiny0
 6květnaté jedliny0,16
 7acidofilní bučiny28,53
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,26
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,11
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy35,26
 12bazifilní perialpínské bory0,13
 13acidofilní bory0
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,65
 17rašeliniště0,01
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,22

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
1797,49820.022883330,21570,55300,0001963741,2129428

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Claviger longicornis poznámka k výskytu: na biotopu nutná přítomnost mravenců Claviger testaceus poznámka k výskytu: na biotopu nutná přítomnost mravenců

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus campestris  (CR) Burhinus oedicnemus  (RE) Emberiza hortulana  (CR) Galerida cristata  (EN) Oenanthe oenanthe  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 93 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Jasione montana50,3C
Hieracium pilosella31C
Corynephorus canescens30,8Dm
Scleranthus perennis28,4C
Festuca ovina27,5C, Dm
Lychnis viscaria27C
Potentilla tabernaemontani26,9C
Potentilla argentea24,8C
Thymus pulegioides24,3C
Trifolium arvense23,7C
Rumex acetosella23,3C
Sedum reflexum20,9
Polytrichum piliferum20,8
Thymus serpyllum20,2
Artemisia campestris20,2C
Hypericum perforatum20,1C
Hypochaeris radicata18,7
Racomitrium canescens18,6
Poa compressa18,4
Centaurea stoebe18,4C
Cetraria aculeata18,1
Euphorbia cyparissias17,5C
Agrostis vinealis16,7
Petrorhagia prolifera16,5
Cerastium arvense15,7
Dianthus deltoides14,6
Veronica dillenii13,3
Sedum sexangulare13,3
Hieracium umbellatum12,9
Ceratodon purpureus12,5
Pimpinella saxifraga12,4C
Echium vulgare12,4
Helichrysum arenarium11,9
Potentilla filiformis11,5
Berteroa incana11,5
Parmelia conspersa11
Phleum phleoides10,9
Festuca brevipila10,9
Teesdalia nudicaulis10,4
Silene nutans10,2

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Hieracium pilosella74Dg
Festuca ovina70Dg, Dm
Jasione montana62Dg
Hypericum perforatum62Dg
Euphorbia cyparissias59Dg
Rumex acetosella57Dg
Thymus pulegioides53Dg
Potentilla argentea42Dg
Centaurea stoebe40Dg
Pimpinella saxifraga39Dg
Lychnis viscaria39Dg
Trifolium arvense38Dg
Achillea millefolium agg.38
Potentilla tabernaemontani37Dg
Plantago lanceolata37
Artemisia campestris37Dg
Scleranthus perennis34Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Festuca ovina9Dg, C
Corynephorus canescens5Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Cerastio arvensis-Agrostietum pusillae (VU) Jasiono montanae-Festucetum ovinae (VU) Artemisio campestris-Corynephoretum cane (VU) Festucetum ovinae (VU) Festuco glaucae-Sedetum acris (EN) Hypno tamariscini-Festucetum duriusculae (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.