T5 - Trávníky písčin a mělkých půd

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Dianthus arenarius bohemicus  (CR) Jurinea cyanoides  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

Montagnea radiosa  (CR) poznámka k výskytu: velmi vzácně

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Dyschirius angustatus  (VU) Harpalus modestus  (LR)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Aleochara breiti Aleochara breiti Aleochara peusi Astenus noheli Astenus procerus Bisnius nitidulus Bisnius scribae Bisnius spermophili Borboropora kraatzi Borboropora reitteri Metopsia clypeata

denní motýli (PDF, 168 kB)

Arethusana arethusa  (VU) Brintesia circe  (VU) Lycaena alciphron  (VU) Minois dryas  (VU) Plebejus idas  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

Acartauchenius scurrilis  (VU) poznámka k výskytu: více nálezů je ze skalních stepí Arctosa perita  (VU) poznámka k výskytu: výhradně váté písky Enoplognatha mordax  (CR) poznámka k výskytu: jediný nález Sitticus dzieduszyckii  (EN) poznámka k výskytu: písčiny i skalní stepi jižní Moravy Sitticus saltator  (EN) poznámka k výskytu: ojedinélé nálezy Sitticus zimmermanni  (CR) poznámka k výskytu: vyloučeno

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Galerida cristata  (EN) Oenanthe oenanthe  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Spermophillus citellus  (EN)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(SEDO-SCLERANTHETEA p.p., KOELE)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.