T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drolin (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

4030 Evropská suchá vřesoviště

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,03
 2dubohabřiny a lipové doubravy1
 4květnaté bučiny8,54
 7acidofilní bučiny71,17
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy2,68
 13acidofilní bory5,7
 14klimaxové a podmáčené smrčiny9,26
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0
 17rašeliniště1,6

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
368,04190.004713180,27920,31430,000179677,09173245

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Coronella austriaca austriaca  (VU) Natrix natrix natrix  (LC) Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Bubo bubo  (EN) Corvus monedula  (NT) Oenanthe oenanthe  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Eliomys quercinus  (EN) Glis glis  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 32 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Polypodium vulgare s.lat.37,1C
Bartramia pomiformis36,8
Cladonia digitata29,5
Calamagrostis arundinacea29,4C, Dm
Dicranum scoparium24,5C
Vaccinium myrtillus24,4C, Dm
Cladonia coniocraea23,2
Calluna vulgaris21C
Mnium stellare20,9
Racomitrium lanuginosum20,3
Polytrichum formosum19,5C
Polytrichum juniperinum18,8
Hypnum cupressiforme agg.18,2C
Vaccinium vitis-idaea17,6Dm
Pleurozium schreberi17,6C, Dm
Avenella flexuosa16,7C, Dm
Luzula luzuloides15,4C
Betula pendula14,7
Sorbus aucuparia14,6C
Cladonia fimbriata14,2
Campanula rotundifolia agg.12,5C
Solidago virgaurea12,4
Melampyrum pratense11,8
Dicranum polysetum11,1
Dicranella heteromalla10,7

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Vaccinium myrtillus75Dg, Dm
Calamagrostis arundinacea69Dg, Dm
Avenella flexuosa56Dg, Dm
Dicranum scoparium50Dg
Polytrichum formosum47Dg
Polypodium vulgare s.lat.44Dg
Luzula luzuloides44Dg
Hypnum cupressiforme agg.44Dg
Calluna vulgaris41Dg
Pleurozium schreberi34Dg, Dm
Sorbus aucuparia31Dg
Campanula rotundifolia agg.31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Calamagrostis arundinacea31Dg, C
Vaccinium myrtillus22Dg, C
Vaccinium vitis-idaea12Dg
Pleurozium schreberi3Dg, C
Avenella flexuosa3Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Rhodococco-Vaccinietum myrtilli (VU) Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum (VU) Convallario-Vaccinietum myrtilli (VU) Ledo-Vaccinietum vitis-idaeae (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.