T8 - Nížinná až horská vřesoviště

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Carabus nitens  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Stenus geniculatus

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo viridis viridis  (NT) Rana dalmatina  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Coronella austriaca austriaca  (VU) Elaphe longissima longissima  (EN) Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN) Natrix natrix natrix  (LC) Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Bubo bubo  (EN) Caprimulgus europaeus  (EN) Carduelis flammea  (NT) Corvus monedula  (NT) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Lullula arborea  (EN) Miliaria calandra  (VU) Oenanthe oenanthe  (EN) Perdix perdix  (NT) Saxicola rubetra  (LC) Saxicola torquata  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Eliomys quercinus  (EN) Glis glis  (DD) Lepus europaeus  (NT) Mustela eversmannii  (EN) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU) Spermophillus citellus  (EN)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(NARDO-CALLUNETEA p.p.)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.