X10 - Paseky s podrostem původního lesa

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Amara nigricornis  (VU) Amara schimperi  (EN) Paradromius strigiceps  (EN)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Argynnis adippe  (VU) Boloria euphrosyne  (VU) Brintesia circe  (VU) Erebia aethiops  (VU) Erebia sudetica  (VU) Euphydryas maturna  (CR) Hamearis lucina  (VU) Limenitis camilla  (VU) Lopinga achine  (CR) Melitaea aurelia  (CR) Minois dryas  (VU) Parnassius mnemosyne  (EN) Satyrium ilicis  (EN)

pavouci (PDF, 152 kB)

Acantholycosa lignaria  (EN)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.