X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Anthoceros neesii  (DD) Notothylas orbicularis  (DD)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Amara tricuspidata  (VU) Calosoma reticulatum  (RE) poznámka k výskytu: v ČR i SR patrně vymřelý Carabus auratus  (VU) Carabus cancellatus  (LR) Cicindela germanica  (VU) poznámka k výskytu: okraje polí, pastviny Harpalus hospes  (VU) Harpalus zabroides  (VU) Ophonus stictus  (VU) Poecilus punctulatus  (VU) Zabrus spinipes  (VU) poznámka k výskytu: vinice, stepi

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Carcharodus alceae  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.