X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Brintesia circe  (VU) Hipparchia semele  (EN) Hyponephele lycaon  (EN) Chazara briseis  (CR) Plebejus idas  (VU) Polyommatus bellargus  (VU) Polyommatus daphnis  (VU) Pyrgus carthami  (VU) Scolitantides orion  (VU) Spialia sertorius  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

Lepthyphantes insignis  (VU) poznámka k výskytu: jen Ostrava Ozyptila rauda  (VU) poznámka k výskytu: jen ostravské haldy Sitticus distinguendus  (EN) poznámka k výskytu: jen ostravské haldy Sitticus penicillatus  (VU) poznámka k výskytu: jen ostravské haldy

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.