X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Adenophora  lilifolia  (CR) Cypripedium calceolus  (EN)

houby (PDF, 182 kB)

Albatrellus pes-caprae  (CR) Boletopsis grisea  (EN) poznámka k výskytu: silikátové půdy Catathelasma imperiale  (EN) poznámka k výskytu: hl. vápnité půdy, mykorhizní se smrkem a borovicí Cortinarius balteatus  (EN) poznámka k výskytu: smrkové, borové a smíšené lesy na nevápnitých půdách, nižší polohy Cortinarius coerulescens  (EN) poznámka k výskytu: vápnité půdy Hydnellum aurantiacum  (EN) poznámka k výskytu: imisně nezatížené borůvkové smrčiny na místě původních L5.1 Hydnellum geogenium  (CR) poznámka k výskytu: vzácně a nahodile, pahorkatina Hymenogaster vulgaris  (VU) poznámka k výskytu: vápnité a písčité půdy, podzemní houba Chamaemyces fracidus  (NT) poznámka k výskytu: vápnité nebo neutrální půdy Phaeocollybia christinae  (CR) poznámka k výskytu: hlavně mechaté borůvkové smrčiny (kulturní i polopřirozené) Rhodocybe obscura  (CR) poznámka k výskytu: kulturní smrčiny na vápenci (Č. kras) na místě L3.1, L5.1 a L5.3 Tuber eastivum  (CR) poznámka k výskytu: vápnité půdy, velmi vzácný

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.