O biotopu
DomůPřírodní stanoviště4030

Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) (T8.2B)

Struktura složení

Dominantou je vřes obecný (Calluna vulgaris) spolu s borůvkou (Vaccinium myrtillus) nebo brusinkou (V. vitis-idaea). Teplomilné byliny chybějí, místo nich se vyskytují druhy acidofilních lesů, např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), černýš luční (Melampyrum pratense) a zlatobýl obecný (Solidago virgaurea), a horských pastvin, např. metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), smilka tuhá (Nardus stricta) a mochna nátržník (Potentilla erecta). Silně bývá vyvinuto mechové patro (Cladonia spp., Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum commune, Ptilidium ciliare aj.).

Ekologie

Sekundární vegetace vzniklá po odlesnění na místech acidofilních bučin, borů a horských smrčin, zpravidla na opuštěných nebo ochuzených pastvinách, narušovaných okrajích cest a na haldách hlušiny navršených při někdejší těžbě rud. Půdy mají kyselou reakci.

Ohrožení

Zarůstání stromy a keři, obohacování dusíkem z atmosférických spadů, absence pastvy, vypalování nebo jiné narušování porostů.

Ochrana

Odstraňování náletových dřevin, pastva ovcí, vypalování, umělé obnažování minerální půdy.

Rozšíření v ČR

Šumava a Pošumaví, Slavkovský les, Krušné hory, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Podkrkonoší, Brdy, Českomoravská vrchovina, Orlické hory, Lanškrounská kotlina, Hrubý Jeseník a vzácně i další místa v horských a podhorských polohách Českého masivu. V karpatské části ČR velmi vzácně (Vřesoviště Bílová v Hostýnských vrších).

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 4030 European dry heaths (viz také T8.1 a T8.3), 5130 Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands (jen T8.2A, viz také T3.4 a T8.1)

Smaragd. - 31.2 European dry heaths (viz také T8.1 a T8.3)

CORINE. - 31.213 Hercynian Vaccinium heaths

Pal. Hab. - 31.213 Hercynian Vaccinium heaths

EUNIS. - F4.2/P-31.21 Sub-montane Vaccinium-Calluna heaths

Fytocenologie. - Svaz Genistion Böcher 1943 (viz také A2.1 a T8.1): Genisto germanicae-Callunetum Oberdorfer 1978, Calluno-Vaccinietum Büker 1942, Arnico montanae-Callunetum Schubert 1960

Fyziotyp. - AT Acidofilní travinná a keříčková společenstva

Druhová kombinace


Bylinné patro

Arnica montanaprha arnikaDg
Avenella flexuosametlička křivolaká
Calluna vulgarisvřes obecnýDm Dg
Deschampsia cespitosametlice trsnatá
Genista germanicakručinka německáDg
Melampyrum pratensečernýš lučníDg
Nardus strictasmilka tuhá
Potentilla erectamochna nátržník
Solidago virgaurea subsp. virgaureazlatobýl obecný pravý
Vaccinium myrtillusborůvkaDm
V. vitis-idaeabrusinkaDm Dg

Mechorosty a lišejníky

Cetraria islandicapukléřka islandská
Cladonia arbusculadutohlávka lesní
C. rangiferinadutohlávka sobí
Pleurozium schreberitravník Schreberův
Pohlia nutanspaprutka nicí
Polytrichum communeploník obecný
Ptilidium ciliarebrvitec chlupatý

Literatura

Geringhoff & Daniëls 1998, Sofron 1998.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.