O biotopu
DomůPřírodní stanoviště4030

Brusnicová vegetace skal a drolin (T8.3)

Struktura složení

Druhově chudá vegetace s dominantní borůvkou (Vaccinium myrtillus), někdy také s brusinkou (V. vitis-idaea) a vzácně i s medvědicí lékařskou (Arctostaphylos uva-ursi). Dále se vyskytuje několik málo druhů acidofilních bučin a doubrav, např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), t. chloupkatá (C. villosa), konvalinka vonná (Convallaria majalis) a bika hajní (Luzula luzuloides). V některých porostech bývá přimíšen vřes obecný (Calluna vulgaris) a poměrně často se vyskytuje také ostružiník maliník (Rubus idaeus) a nižší jedinci jeřábu ptačího pravého (Sorbus aucuparia subsp. aucuparia). Tyto dřeviny však mají nízkou pokryvnost. Na vlhčích skalních teráskách v Labských pískovcích a na Broumovsku se může vyskytovat také rojovník bahenní (Ledum palustre) spolu s rašeliníky (Sphagnum girgensohnii). Hojné jsou mechy, např. Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi a Polytrichum formosum.

Ekologie

Primární nelesní vegetace na skalních hranách, teráskách strmých skal a drolinách minerálně chudších hornin, zejména pískovců České křídové tabule, trachytických vulkanitů a živinami chudých prvohorních a předprvohorních hornin. V keříčkových porostech často dochází ke hromadění surového humusu. Zpravidla jde o přirozenou lemovou vegetaci na světlinách a okrajích acidofilních doubrav, bučin nebo borů.

Ohrožení

Horolezectví.

Ochrana

Žádný.

Rozšíření v ČR

Pískovcová skalní města v České křídové tabuli, vulkanické kopce Lužických hor, Českého středohoří a Ralské pahorkatiny, Jizerské hory, údolí Jizery u Semil, Adršpašsko-Teplické skály, Džbán, Brdy, Šumava, vzácně říční údolí jihozápadní Moravy i jinde. Rozšíření není dosud dobře známo a patrně je rozsáhlejší.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 4030 European dry heaths (viz také T8.1 a T8.2)

Smaragd. - 31.2 European dry heaths (viz také T8.1 a T8.2)

CORINE. - 31.213 Hercynian Vaccinium heaths

Pal. Hab. - 31.213 Hercynian Vaccinium heaths

EUNIS. - F4.2/P-31.21 Sub-montane Vaccinium-Calluna heaths

Fytocenologie. - Svaz Vaccinion Böcher 1943 (viz také S1.3 a A2.2): Rhodococco-Vaccinietum myrtilli Sýkora 1972, Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum Sýkora 1972 (pouze porosty s dominancí Vaccinium myrtillus), Convallario-Vaccinietum myrtilli Sýkora 1972, Ledo-Vaccinietum vitis-idaeae Sýkora et Hadač 1984

Fyziotyp. - AT Acidofilní travinná a keříčková společenstva

Druhová kombinace


Keřové patro

Rubus idaeusostružiník maliník
R. plicatusostružiník zřasený
Sorbus aucuparia subsp. aucupariajeřáb ptačí pravý

Bylinné patro

Arctostaphylos uva-ursimedvědice lékařskáDg
Avenella flexuosametlička křivolaká
Calamagrostis arundinaceatřtina rákosovitáDg
C. villosatřtina chloupkatá
Calluna vulgarisvřes obecný
Convallaria majaliskonvalinka vonnáDm
Huperzia selagovranec jedlový
Ledum palustrerojovník bahenní
Luzula luzuloides subsp. luzuloidesbika hajní praváDg
Polygala chamaebuxuszimostrázek alpský
Vaccinium myrtillusborůvkaDg Dm
V. vitis-idaeabrusinkaDg Dm

Mechorosty

Dicranum scopariumdvouhrotec chvostnatý
Pleurozium schreberitravník Schreberův
Polytrichum formosumploník ztenčený

Literatura

Sýkora 1972, Sýkora & Hadač 1984, Kučera & Špryňar 1996.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.