O biotopu
DomůPřírodní stanoviště4060

Alpínská vřesoviště (A2.1)

Struktura složení

Porosty drobných keříčků v alpínském stupni tvořené zejména vřesem a v menší míře brusnicovitými druhy: vřes obecný (Calluna vulgaris), šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a b. brusinka (V. vitis-idaea). Časté jsou plavuň jedlová (Huperzia selago), méně plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum), dále se vyskytují kostřava nízká (Festuca supina) a jestřábníky z okruhu Hieracium alpinum. Bohatě jsou zastoupeny lišejníky a mechy rodů Cetraria, Cladonia, Polytrichum aj.

Ekologie

Vyfoukávaná místa nad horní hranicí lesa, na mělkých substrátech, často na vrcholových skalách.

Ohrožení

Eutrofizace a s ní spojená expanze trav na úkor keříčků, sešlapávání při pěší turistice.

Ochrana

Žádný.

Rozšíření v ČR

Nejvyšší polohy Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 4060 Alpine and boreal heaths (viz také A2.2)

Smaragd. –

CORINE. - 31.4 Alpine and boreal heaths

Pal. Hab. - 31.4 Alpine and boreal heaths

EUNIS. - F3.2 Alpine and boreal heaths and dwarf-shrub mats

Fytocenologie. - Svaz Juncion trifidi Krajina 1933 (viz také A1.1 a A6): Empetro hermaphroditi-Juncetum trifidi Šmarda 1950, Cetrario-Festucetum supinae Jeník 1961 callunetosum Burešová 1976. – Svaz Genistion Böcher 1943 (viz také T8.1 a T8.2): Calluno-Deschampsietum Zlatník 1925

Fyziotyp. - AT Acidofilní travinná a keříčková společenstva, SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

Druhová kombinace


Bylinné patro

Agrostis rupestrispsineček skalníDg
Avenella flexuosametlička křivolaká
Calluna vulgarisvřes obecnýDm Dg
Carex bigelowiiostřice Bigelowova
Diphasiastrum alpinumplavuník alpínskýDg
Empetrum hermaphroditumšicha oboupohlavnáDm Dg
Festuca supinakostřava nízkáDg
Gentiana asclepiadeahořec tolitovitý
Hieracium alpinum s. lat.jestřábník alpskýDg
Homogyne alpinapodbělice alpská
Huperzia selagovranec jedlovýDg
Juncus trifidussítina trojklannáDg
Vaccinium myrtillusborůvkaDm
V. vitis-idaeabrusinkaDm Dg

Mechorosty a lišejníky

Cetraria cucullatapukléřka rourkovitá
C. islandicapukléřka islandská
C. nivalispukléřka sněžná
Cladonia arbusculadutohlávka lesní
C. bellidifloradutohlávka chudobkokvětá
C. rangiferinadutohlávka sobí
Polytrichum spp.ploník
Racomitrium spp.zoubkočepka

Literatura

Šmarda 1950, Jeník 1961, Burešová 1976, Geringhoff & Daniëls 1998.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.