O biotopu
DomůPřírodní stanoviště4060

Subalpínská brusnicová vegetace (A2.2)

Struktura složení

Zapojené, druhově chudé porosty nízkých keříčků v subalpínském stupni tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji také brusinkou (V. vitis-idaea). Ve vegetaci jsou často přítomny juvenilní dřeviny: smrk ztepilý (Picea abies), borovice kleč (Pinus mugo) a jeřáb ptačí olysalý (Sorbus aucuparia subsp. glabrata), kvůli extrémnímu klimatu však nedorůstají vyšší výšky. Bylinné patro je vedle dominantní borůvky tvořeno hlavně trávami, především třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa) a metličkou křivolakou (Avenella flexuosa). Z bylin jsou hojné např. hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), podbělice alpská (Homogyne alpina), černýš luční (Melampyrum pratense) a sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Mechové patro je obvykle vyvinuto.

Ekologie

Porosty borůvky se vyskytují na závětrných i návětrných svazích především v blízkosti horní hranice lesa, kde vytvářejí přirozené lemy horských smrčin, dále na konvexním reliéfu v závětrných prostorech karů a na rozsáhlých vrcholových plošinách v mozaice s kosodřevinou. Mocná sněhová pokrývka chrání v zimě vegetaci před mrazem. Půdy jsou většinou kamenité, mělké a vysýchavé, na jejich povrchu se hromadí surový humus. Na rozdíl od alpínských vřesovišť podjednotky A2.1 neosídluje tato vegetace nejexponovanější vrcholové polohy, a není tak vystavena účinkům silného větru.

Ohrožení

Sešlapávání při pěší turistice, eutrofizace a s ní spojená expanze trav na úkor keříčků, sjezdové lyžování.

Ochrana

Žádný.

Rozšíření v ČR

Subalpínské polohy Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 4060 Alpine and boreal heaths (viz také A2.1)

Smaragd. –

CORINE. - 31.4 Alpine and boreal heaths

Pal. Hab. - 31.4 Alpine and boreal heaths

EUNIS. - F3.2 Alpine and boreal heaths and dwarf-shrub mats

Fytocenologie. - Svaz Vaccinion Böcher 1943 (viz také S1.3 a T8.3): Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli Šmarda 1950

Fyziotyp. - AT Acidofilní travinná a keříčková společenstva

Druhová kombinace


Bylinné patro

Athyrium distentifoliumpapratka horská
Avenella flexuosametlička křivolaká
Bistorta majorrdesno hadí kořen
Calamagrostis villosatřtina chloupkatá
Calluna vulgarisvřes obecný
Festuca supinakostřava nízká
Gentiana asclepiadeahořec tolitovitý
Homogyne alpinapodbělice alpská
Luzula luzuloides subsp. rubellabika bělavá měděná
Melampyrum pratensečernýš lučníDg
Polygonatum verticillatumkokořík přeslenatý
Silene vulgarissilenka nadmutá
Solidago virgaurea subsp. minutazlatobýl obecný alpínský
Trientalis europaeasedmikvítek evropský
Vaccinium myrtillusborůvkaDg Dm
V. vitis-idaeabrusinkaDg

Mechorosty a lišejníky

Cetraria islandicapukléřka islandská
Cladonia arbusculadutohlávka lesní
C. rangiferinadutohlávka sobí
Dicranum scopariumdvouhrotec chvostnatý
Pleurozium schreberitravník Schreberův
Polytrichum communeploník obecný

Literatura

Šmarda 1950, Macko 1952, Jeník et al. 1980, Krahulec 1990a.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.