O biotopu
DomůPřírodní stanoviště2330

Jednoletá vegetace písčin (T5.1)

Struktura složení

Sukcesně nestálé porosty s nízkou pokryvností, vyvinuté zpravidla na plochách menších než 10 m2. Převažují psamofilní jednoleté druhy, zejména nižší efeméry z rodů Aira, Filago a Vulpia a vyšší jednoletky jako rmen ukrajinský (Anthemis ruthenica) a jitrocel písečný (Plantago arenaria), které jsou doprovázeny vytrvalými druhy písčitých trávníků - psinečkem obecným (Agrostis capillaris), kostřavou červenou (Festuca rubra s. lat.), prasetníkem kořenatým (Hypochaeris radicata) aj., a velmi četnými druhy ruderálními - turanem kanadským (Conyza canadensis), pupalkou dvouletou (Oenothera biennis), lipnicí roční (Poa annua), heřmánkovcem nevonným (Tripleurospermum inodorum) aj. Mechové patro zpravidla chybí.

Ekologie

Substrát je písčitý až hlinito-štěrkovitý, v létě silně vysýchavý, zpravidla s malým obsahem živin. Původně šlo o vegetaci přirozených písčin narušovaných např. stružkovou erozí přesypů. Mnohem častější jsou však nyní výskyty na místech narušovaných člověkem, jako jsou pískovny, střelnice, fotbalová hřiště, tankodromy a ženijní cvičiště na písčinách, vzácněji i škvárové či štěrkové substráty kolejišť a břidličné odvaly lomů.

Ohrožení

Eutrofizace, přirozená sukcese.

Ochrana

Mechanické narušování substrátu, např. rozšlapáním či rozježděním povrchu.

Rozšíření v ČR

Dosti vzácně, hlavně v subatlantsky ovlivněných oblastech, na přirozených lokalitách poněkud hojněji na Dokesku a Kokořínsku.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 2330 Open grassland with Corynephorus and Agrostis of continental dunes (viz také T5.2 a T5.3)

Smaragd. - 64 Inland sand dunes (viz také T5.2 a T5.3)

CORINE. - 35.21 Dwarf annual siliceous grasslands, 64.12 Inland dune siliceous grasslands

Pal. Hab. - 35.21 Dwarf annual siliceous grasslands, 64.12 Inland dune siliceous grasslands

EUNIS. - E1.2/P-35.21 Dwarf annual siliceous grasslands

Fytocenologie. - Svaz Thero-Airion Tüxen 1951: Airetum praecocis Krausch 1967, Filagini-Vulpietum Oberdorfer 1957. – Svaz Salsolion ruthenicae Philippi 1971 (zčásti): Plantaginetum indicae Philippi 1971

Fyziotyp. - SP Společenstva skal, sutí, písčin a primitivních půd

Druhová kombinace

Agrostis capillarispsineček obecný
Aira caryophylleaovsíček obecnýDg
A. praecoxovsíček časnýDm Dg
Anthemis ruthenicarmen ukrajinskýDm Dg
Capsella bursa-pastoriskokoška pastuší tobolka
Cerastium semidecandrumrožec pětimužnýDm
Conyza canadensisturan kanadský
Filago arvensisbělolist rolníDm Dg
F. minimabělolist menší
Hypochaeris glabraprasetník lysýDg
H. radicataprasetník kořenatý
Jasione montanapavinec horský
Lepidium densiflorumřeřicha hustokvětáDm Dg
Myosotis discolorpomněnka různobarváDg
Oenothera biennispupalka dvouletá
Plantago arenariajitrocel písečnýDm Dg
Poa annualipnice roční
Sagina procumbensúrazník položený
Spergularia rubrakuřinka červená
Teesdalia nudicaulisnahoprutka písečná
Trifolium arvensejetel rolníDm
T. dubiumjetel pochybný
Vulpia bromoidesmrvka sveřepovitáDm Dg
V. myurosmrvka myší ocásekDm Dg

Literatura

Sádlo 1996a.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.