O biotopu
DomůPřírodní stanoviště2330

Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) (T5.2)

Struktura složení

Porosty o rozloze až tisíců m2, zpravidla jen do 10 cm vysoké a řídké, s pokryvností obvykle nižší než 40%. Bylinné patro je druhově chudé. K dominantnímu paličkovci šedavému (Corynephorus canescens) se druží některé psamofyty vytrvalé, např. šater svazčitý (Gypsophila fastigiata) a mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum), i efemérní, např. kolenec Morisonův (Spergula morisonii). Dále jsou běžné acidofyty, např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), vřes obecný (Calluna vulgaris) aj., druhy s širokou ekologickou amplitudou, např. jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) a vzácněji i druhy suchých trávníků, např. pelyněk ladní (Artemisia campestris). Silně kolísá pokryvnost mechového patra s mechy Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum aj. a s lišejníky rodu Cladonia a druhem Cetraria aculeata.

Ekologie

Pionýrská vegetace kolonizující otevřené, suché, narušované písčiny včetně jejich stabilizovaných okrajů s náznakem humusového horizontu. Vzácné jsou primární výskyty na přesypech, hranách teras a plošinách pískovcových skal. Hojnější a velkoplošné jsou porosty na střelnicích a cvičištích vojenských újezdů, podél cest v písčitých borech a na Hodonínsku také podél železničních tratí, kde byla tato vegetace v dobách parní trakce udržována požáry. Nejrozsáhlejší, ale chudé a jednotvárné porosty se vyskytují v pískovnách.

Ohrožení

Přirozená sukcese, ruderalizace, spontánní nálet nebo umělé zalesňování borovicí lesní (Pinus sylvestris).

Ochrana

Obnova porostů mechanickým narušováním.

Rozšíření v ČR

Vyskytuje se v Polabí od Královéhradecka po Terezínsko, v pískovcových oblastech, zejména od Mělníka po Mimoň, a v oblasti lesa Doubrava na Hodonínsku. Lokálněji např. na Třeboňsku (Vlkov) a asi dosud i v západních Čechách a na severní Moravě.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 2330 Open grassland with Corynephorus and Agrostis of continental dunes (viz také T5.1 a T5.3)

Smaragd. - 64 Inland sand dunes (viz také T5.1 a T5.3)

CORINE. - 35.23 Corynephorus grasslands, 64.11 Inland dune pioneer grasslands

Pal. Hab. - 35.23 Corynephorus grasslands, 64.11 Inland dune pioneer grasslands

EUNIS. - E1.2/P-35.23 Corynephorus grasslands

Fytocenologie. - Svaz Corynephorion canescentis Klika 1931 (včetně svazu Koelerion glaucae sensu auct. bohem., non Volk ex Klika 1935): Thymo angustifolii-Corynephoretum canescentis Krippel 1954, Jurineo cyanoidis-Koelerietum glaucae Klika 1931

Fyziotyp. - SP Společenstva skal, sutí, písčin a primitivních půd

Druhová kombinace


Bylinné patro

Agrostis capillarispsineček obecný
Artemisia campestrispelyněk ladní
Avenella flexuosametlička křivolaká
Calluna vulgarisvřes obecný
Corynephorus canescenspaličkovec šedavýDm Dg
Dianthus arenarius subsp. bohemicushvozdík písečný český
Equisetum x mooreipřeslička Mooreova
Festuca psammophilakostřava písečná
Filago minimabělolist menšíDg
Gypsophila fastigiatašater svazčitý
Hieracium pilosellajestřábník chlupáčekDm
Jurinea cyanoidessinokvět chrpovitý
Koeleria glaucasmělek sivý
Rumex acetosellašťovík menší
Scirpoides holoschoenuskamýšek obecný
Scleranthus polycarposchmerek mnohoplodý
Setaria viridisbér zelený
Spergula morisoniikolenec MorisonůvDg
Teesdalia nudicaulisnahoprutka písečnáDg
Thymus serpyllummateřídouška úzkolistá
Veronica dilleniirozrazil Dilleniův

Mechorosty a lišejníky

Ceratodon purpureusrohozub nachový
Cladonia furcatadutohlávka rozsochatá
C. uncialisdutohlávka hvězdovitá
Cetraria aculeatapukléřka ostnatá
Polytrichum juniperinumploník jalovcový
P. piliferumploník chluponosný

Literatura

Klika 1931a, Vicherek 1975, Toman 1988c.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.