O biotopu
DomůPřírodní stanoviště6190

Pěchavové trávníky (T3.2)

Struktura složení

Zapojené trávníky s dominancí pěchavy vápnomilné (Sesleria albicans) a často s dalšími dealpínskými nebo perialpínskými druhy, např. dvojštíteku hladkoplodého (Biscutella laevigata subsp. varia), devaterníku šedého (Helianthemum canum) a lomikámene vždyživého (Saxifraga paniculata). Dále jsou pravidelně zastoupeny druhy suchých trávníků, např. ostřice nízká (Carex humilis), mochna písečná (Potentilla arenaria) a krvavec menší (Sanguisorba minor), ale i druhy lesní, např. prvosenka jarní (Primula veris) a řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum). Na skalních výchozech se vyskytují druhy skalních štěrbin - sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), s. červený (A. trichomanes), sesel sivý (Seseli osseum) aj. Pravidelně je vyvinuto mechové patro, v němž jsou častější např. Ditrichum flexicaule a Tortella tortuosa.

Ekologie

Zpravidla strmé svahy nebo skalní ostrožny na bázemi bohatých horninách, nejčastěji na vápencích, ale také na spilitech, čedičích, diabasech, vápnitých slepencích, hadcích a vzácněji i na jiných horninách. Orientace svahů je nejčastěji severní, případně západní, což podmiňuje větší a vyrovnanější půdní vlhkost. Suché trávníky s pěchavou mají výrazně reliktní charakter, často se váží na skály, které nebyly v postglaciálu nikdy porostlé zapojeným lesem.

Ohrožení

Přirozená sukcese a zarůstání křovinami a stromy, eutrofizace.

Ochrana

Odstraňování dřevin.

Rozšíření v ČR

Český kras a okolí Prahy, údolí Berounky a řek na jihozápadní Moravě, Moravský kras, Pavlovské vrchy, vzácně i jinde.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 6190 Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis) (viz také T3.1)

Smaragd. - 34.3 Dense perennial grasslands and middle European steppes (viz také T3.1, T3.3, T3.4 a T3.5)

CORINE. - 34.35 Pale fescue grasslands

Pal. Hab. - 34.3511 Dealpine calciphile pale fescue grasslands

EUNIS. - E1.1/P-34.35 Pale fescue grasslands

Fytocenologie. - Svaz Diantho lumnitzeri-Seslerion (Soó 1971) Chytrý et Mucina in Mucina et Kolbek 1993: Alsino setaceae-Seslerietum calcariae Klika 1931, Alysso saxatilis-Seslerietum variae Unar in Vicherek et Unar 1971 ms., Diantho moravici-Seslerietum albicantis Vicherek in Chytrý et Vicherek 1996 (syn. Asplenio septentrionalis-Seslerietum variae Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms.), Helianthemo cani-Seslerietum calcariae Klika 1933, Saxifrago aizoi-Seslerietum calcariae Klika 1941, Primulo veris-Seslerietum calcariae Zlatník ex Kubíková 1977, Asplenio cuneifolii-Seslerietum calcariae (Zlatník 1928) Zólyomi 1936

Fyziotyp. - SP Společenstva skal, sutí, písčin a primitivních půd

Druhová kombinace


Bylinné patro

Anthericum ramosumbělozářka větvitáDg
Asplenium ruta-murariasleziník routičkaDg
A. trichomanessleziník červenýDg
Biscutella laevigata subsp. variadvojštítek hladkoplodý proměnlivýDg
Bupleurum falcatumprorostlík srpovitý
Carex humilisostřice nízká
Euphorbia cyparissiaspryšec chvojka
Festuca pallenskostřava sivá
Helianthemum canumdevaterník šedýDg
Potentilla arenariamochna písečná
Primula verisprvosenka jarní
Sanguisorba minorkrvavec menší
Saxifraga paniculatalomikámen vždyživýDg
Seseli osseumsesel sivýDg
Sesleria albicanspěchava vápnomilnáDg Dm
Tanacetum corymbosumřimbaba chocholičnatá
Thlaspi montanumpenízek horskýDg
Thymus praecoxmateřídouška časná

Mechorosty

Ditrichum flexicauleútlovláska zprohýbaná
Encalypta streptocarpatočivka točivá
Tortella tortuosavijozub zkroucený

Literatura

Klika 1931b, 1933, Vicherek & Unar 1971, Toman 1976, Kubíková 1977, Kolbek 1979, Toman 1988a, Chytrý & Vicherek 1996.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.