O biotopu
DomůPřírodní stanoviště6230

Subalpínské smilkové trávníky (T2.1)

Struktura složení

Krátkostébelné smilkové trávníky s výskytem mnoha druhů bylin, např. zvonku vousatého (Campanula barbata), hořce tolitovitého (Gentiana asclepiadea), h. šumavského (G. pannonica), h. tečkovaného (G. punctata), jestřábníku alpského (Hieracium alpinum s. lat.), podbělice alpské (Homogyne alpina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), mochny zlaté (Potentilla aurea), koniklece bílého (Pulsatilla scherfelii), kokrhele sličného (Rhinanthus pulcher), zlatobýlu obecného alpínského (Solidago virgaurea subsp. minuta), lněnky alpské (Thesium alpinum) aj. Z travin jsou kromě smilky tuhé (Nardus stricta) a metličky křivolaké (Avenella flexuosa) významné psineček obecný (Agrostis capillaris), kostřava červená (Festuca rubra s. lat.), bika sudetská (Luzula sudetica) a bojínek švýcarský (Phleum rhaeticum).

Ekologie

Tyto trávníky se vyskytují kolem alpínské hranice lesa. Primární porosty jsou známy z okolí sudetských karů, ve stupni přirozených smrčin jsou však časté i sekundární porosty na kyselých a živinami chudých půdách odlesněných míst, dříve využívané jako pastviny či jednosečné louky. Nebylo-li toto využívání spojeno s určitou eutrofizací, došlo k vývoji monotónních porostů smilky tuhé (Nardus stricta), které se dají jen velmi obtížně odlišit od přirozené vegetace smilky nad horní hranicí lesa.

Ohrožení

Eutrofizace, u primárních porostů rozrůstání vysazené kleče, u sekundárních luk a pastvin zánik hospodaření ve vyšších horských polohách.

Ochrana

U primárních porostů bez managementu, u sekundárních pravidelné kosení, nepravidelné přihnojování nebo pastva.

Rozšíření v ČR

Krkonoše a Hrubý Jeseník, ve fragmentech na Králickém Sněžníku a na Šumavě.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 6230 * Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in continental Europe) – prioritní stanoviště (viz také T2.2 a T2.3)

Smaragd. –

CORINE. - 36.316 Hercynian summital mat-grass swards

Pal. Hab. - 36.3164 Bohemian Forest summital mat-grass swards, 36.3165 Sudeten summital mat-grass swards

EUNIS. - E4.2/P-36.31 Alpic mat-grass swards and related communities

Fytocenologie. - Svaz Nardion Br.-Bl. 1926 (viz také A1.2): Lycopodio alpini-Nardetum Preising in Oberdorfer 1957, Thesio alpini-Nardetum Jeník et al. 1980, Solidagini-Nardetum Krahulec in Krahulec et al. 1997

Fyziotyp. - SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

Druhová kombinace


Bylinné patro

Agrostis capillarispsineček obecný
Anthoxanthum alpinumtomka alpskáDg
Avenella flexuosametlička křivolakáDm
Bistorta majorrdesno hadí kořen
Campanula barbatazvonek vousatýDg
Festuca rubra s. lat.kostřava červená
Gentiana asclepiadeahořec tolitovitý
G. pannonicahořec šumavský
G. punctatahořec tečkovaný
Hieracium alpinum s. lat.jestřábník alpskýDg
Homogyne alpinapodbělice alpská
Hypochaeris unifloraprasetník jednoúbornýDg
Nardus strictasmilka tuháDm
Potentilla aureamochna zlatá
P. erectamochna nátržník
Pulsatilla scherfeliikoniklec bílýDg
Rhinanthus pulcherkokrhel sličný
Silene vulgarissilenka nadmutá
Solidago virgaurea subsp. minutazlatobýl obecný alpínskýDg
Thesium alpinumlněnka alpská

Mechorosty

Brachythecium spp.baňatka
Barbilophozia spp.sečovka
Rhytidiadelphus squarrosuskostrbatec zelený

Literatura

Jeník et al. 1980, Štursová & Štursa 1982, Krahulec in Krahulec et al. 1997.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.