O biotopu
DomůPřírodní stanoviště6430

Vlhká tužebníková lada (T1.6)

Struktura složení

Zapojené porosty širokolistých bylin vyššího vzrůstu. Často jde o monodominantní porosty, v nichž se nejčastěji uplatňují tužebník jilmový pravý (Filipendula ulmaria subsp. ulmaria), kakost bahenní (Geranium palustre) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). Dále jsou přítomny druhy vlhkých pcháčových luk, z travin např. psárka luční (Alopecurus pratensis), ostřice štíhlá (Carex acuta), o. ostrá (C. acutiformis), sítina rozkladitá (Juncus effusus) a skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), z širokolistých bylin pak např. blatouch bahenní (Caltha palustris), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), p. zelinný (C. oleraceum), škarda bahenní (Crepis paludosa), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum) a kozlík výběžkatý chlupatý (Valeriana excelsa subsp. procurrens). Mechorosty mají jen malou pokryvnost nebo chybějí.

Ekologie

Vlhké půdy, většinou dobře zásobené živinami, podél potoků, menších řek a na svahových prameništích od nížin do podhůří. V jarních měsících mohou být dočasně zaplavovány. Vysokobylinná vegetace vzniká zpravidla z vlhkých pcháčových luk ponechaných ladem, s nimiž také často tvoří mozaiku.

Ohrožení

Odvodňování, napřimování vodních toků, zarůstání dřevinami, zamezení pravidelným záplavám.

Ochrana

Ponechání přirozenému vývoji, v nezaplavovaných nivních polohách regulace přirozeného náletu dřevin.

Rozšíření v ČR

Po celém území ČR od nížin do hor, s výjimkou nejteplejších a nejsušších oblastí

Variabilita

Jednotlivé porosty mají různé dominanty podle nadmořské výšky, ve vyšších polohách jsou časté krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum) a kozlík výběžkatý chlupatý (Valeriana excelsa subsp. procurrens), a podle dostupnosti živin a půdní reakce vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) převládá na živinami chudších a kyselejších půdách, kakost bahenní (Geranium palustre) na půdách bohatších.

Převodní vztahy

Natura 2000. - 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels (viz také M5, M7, A4.1, A4.2, A4.3 a T1.8)

Smaragd. - 37.2 Eutrophic humid grasslands (viz také T1.5, T1.7 a T1.10)

CORINE. - 37.1 Meadowsweet stands and related communities, 37.25 Transitional tall herb humid meadows, 37.714 Butterbur riverine communities

Pal. Hab. - 37.11 Western nemoral tall herb communities, 37.25 Transitional tall herb humid meadows, 37.714 Butterbur riverine communities

EUNIS. - E2.4/P-37.11 Western nemoral tall herb communities, E2.4/P-37.25 Transitional tall herb humid meadows, E2.6/P-37.71 Watercourse veils

Fytocenologie. - Svaz Calthion palustris Tüxen 1937, podsvaz Filipendulenion (Lohmeyer in Oberdorfer et al. 1967) Balátová-Tuláčková 1978: Filipendulo-Geranietum palustris Koch 1926, Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Balátová-Tuláčková 1978, Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum Niemann et al. 1973, Valeriano procurrentis-Filipenduletum Sissingh in Westhoff et al. 1946, Cirsio heterophylli-Filipenduletum Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1975, Filipendulo-Menthetum longifoliae Zlinská 1989, Filipendulo-Epilobietum hirsuti Sougnez 1957, Trollio altissimi-Filipenduletum Balátová-Tuláčková in Rybníček et al. 1984, Iridetum sibiricae Philippi 1960, Veronico longifoliae-Filipenduletum Tüxen et Hülbusch in Dierschke 1968, Filipendulo-Caricetum buekii Háberová 1978

Fyziotyp. - MT Hygrofilní až mezofilní louky a pastviny, slaniska

Druhová kombinace


Bylinné patro

Aegopodium podagrariabršlice kozí noha
Alopecurus pratensispsárka luční
Angelica sylvestrisděhel lesní
Anthriscus sylvestriskerblík lesní
Caltha palustrisblatouch bahenníDg
Chaerophyllum hirsutumkrabilice chlupatáDm
Cirsium heterophyllumpcháč různolistý
C. oleraceumpcháč zelinný
Crepis paludosaškarda bahenníDg
Epilobium hirsutumvrbovka chlupatáDm
Filipendula ulmaria subsp. ulmariatužebník jilmový pravýDm
Geranium palustrekakost bahenníDg Dm
Iris sibiricakosatec sibiřskýDm
Lysimachia vulgarisvrbina obecnáDg Dm
Lythrum salicariakyprej vrbice
Mentha longifoliamáta dlouholistá
Poa palustrislipnice bahenní
Polemonium coeruleumjirnice modráDg
Pseudolysimachion maritimumrozrazil dlouholistý
Scirpus sylvaticusskřípina lesníDg
Thalictrum aquilegiifoliumžluťucha orlíčkolistá
Trollius altissimusupolín evropskýDm
Valeriana officinaliskozlík lékařský

Mechorosty

Brachythecium rutabulumbaňatka obecná
Eurhynchium hianstrněnka odstálá
Plagiomnium undulatumměřík čeřitý

Literatura

Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1975, Balátová-Tuláčková 1978, 1981b, 1985a, 1991, 1997, Balátová-Tuláčková in Rybníček et al. 1984.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.