O biotopu
DomůPřírodní stanoviště6430

Devětsilové lemy horských potoků (M5)

Struktura složení

Přirozené lemové porosty podél malých vodních toků, tvořené statnými víceletými bylinami dorůstajícími výšky okolo 1,0–1,5 m. Porosty jsou zpravidla zcela zapojené. Dominantu tvoří devětsil lékařský (Petasites hybridus) nebo vzácněji devětsil Kablíkové (P. kablikianus). Spolu s nimi se vyskytují širokolisté nitrofilní byliny, např. bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), krabililice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), tužebník jilmový pravý(Filipendula ulmaria subsp. ulmaria), bolševník obecný (Heracleum sphondylium) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a trávy, např. srha laločnatá (Dactylis glomerata), pýrovník psí (Elymus caninus) a lipnice obecná (Poa trivialis). Mechové patro je vyvinuto slabě.

Ekologie

Nivy malých vodních toků na dnech údolí v submontánním až montánním stupni, v nadmořských výškách nejčastěji mezi 450–800 m. Půdy mají vysoko položenou hladinu podzemní vody, jsou stabilně vlhké, ale zároveň dobře provzdušněné. Během jarních přívalových vod mohou být krátkodobě přeplavovány. Jsou lehké, humózní, bohaté dusíkem i dalšími živinami a zpravidla 40–70 cm hluboké. V horních vrstvách mají větší podíl písku, zatímco ve spodní části navazují na naplavené štěrkové sedimenty. Přirozené porosty se obvykle nacházejí v zástinu sousedních lesních porostů.

Ohrožení

Ruderalizace, šíření invazních druhů rostlin (např. Impatiens glandulifera a Reynoutria spp.), regulace vodních toků, odlesňování, eutrofizace v důsledku znečišťování vodních toků a intenzifikace zemědělství.

Ochrana

Žádný.

Rozšíření v ČR

Submontánní až nižší montánní stupeň pohraničních hor: Šumava, Lužické hory, Krkonoše, Podkrkonoší, Broumovsko, Orlické hory, Hrubý Jeseník, pohoří moravských Karpat. Pravděpodobně i jinde, rozšíření je nedokonale známé.

Variabilita

V Moravskoslezských Beskydech je vedle devětsilu lékařského (Petasites hybridus) dominantou častěji také devětsil Kablíkové (P. kablikianus) a vyskytují se některé karpatské druhy, např. oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum) a záraza devětsilová (Orobanche flava). Ve vyšších polohách mohou být porosty s devětsilem lékařským (Petasites hybridus) obohaceny o druhy subalpínských vysokobylinných niv, např. kamzičník rakouský (Doronicum austriacum) a pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius). Porosty vysokobylinných niv s mléčivcem alpským (Cicerbita alpina) a devětsilem bílým (Petasites albus) (podjednotka A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy) se od devětsilových lemů liší absencí nitrofilních druhů a přítomností druhů typických pro vysokobylinné nivy - oměj šalamounek (Aconitum callibotryon), havez česnáčková (Adenostyles alliariae), papratka horská (Athyrium distentifolium), mléčivec alpský (Cicerbita alpina) aj. nebo některých druhů bučin (např. papratka samičí (Athyrium filix-femina), pitulník horský (Galeobdolon montanum) a věsenka nachová (Prenanthes purpurea).

Převodní vztahy

Natura 2000. - 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels (viz také M7, A4.1, A4.2, A4.3, T1.6 a T1.8)

Smaragd. –

CORINE. - 37.714 Butterbur riverine communities

Pal. Hab. - 37.714 Butterbur riverine communities, 37.81442 Carpathian glabrous butterbur communities

EUNIS. - E2.6/P-37.71 Watercourse veils, E4.5/P-37.81 Alpic tall herb communities

Fytocenologie. - Svaz Petasition officinalis Sillinger 1933 (viz také R1.4): Petasitetum hybridi Oberdorfer 1949, Petasitetum officinali-glabrati Sillinger 1933

Fyziotyp. - VO Vodní a bažinná společenstva

Druhová kombinace

Aconitum variegatumoměj pestrýDg
Aegopodium podagrariabršlice kozí noha
Angelica sylvestrisděhel lesní
Carduus personatabodlák lopuchovitýDg
Chaerophyllum aromaticumkrabilice zápašná
C. hirsutumkrabilice chlupatá
Dactylis glomeratasrha laločnatá
Elymus caninuspýrovník psíDg
Filipendula ulmaria subsp. ulmariatužebník jilmový pravý
Geranium sylvaticumkakost lesní
Heracleum sphondyliumbolševník obecný
Orobanche flavazáraza devětsilováDg
Petasites albusdevětsil bílý
P. hybridusdevětsil obecnýDg Dm
P. kablikianusdevětsil KablíkovéDg Dm
Phalaris arundinaceachrastice rákosovitá
Poa trivialislipnice obecná
Primula elatiorprvosenka vyšší
Salvia glutinosašalvěj lepkavá
Stellaria nemorumptačinec hajní
Symphytum officinalekostival lékařský
Valeriana excelsakozlík výběžkatý

Literatura

Kopecký 1969b, Kopecký & Hejný 1971.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.