O biotopu
DomůPřírodní stanoviště7120

Degradovaná vrchoviště (R3.4)

Struktura složení

Heterogenní podjednotka, zahrnující hluboké tůně vzniklé odtěžením rašeliny a obklopené živým vrchovištěm (např. těžební jáma v NPR Červené blato), plošně odtěžená rašeliniště se zbytky rašelinné flóry, např. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), a rašeliniště s porosty bezkolence modrého (Molinia caerulea) nebo suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum), postupně regenerující po přechodném poklesu hladiny podzemní vody.

Ekologie

Vrchoviště, na nichž došlo k přechodným změnám kvůli odtěžení části rašeliny nebo přechodnému poklesu vodní hladiny, ale charakter těchto změn dává naději v obnovení rašelinotvorné vegetace do asi 30 let. Pro zařazení k této jednotce je nutné, aby lokalita byla dostatečně zásobená vodou a aby v blízkosti bylo nenarušené vrchoviště, odkud je možná přirozená migrace rašeliništních druhů. Tyto podmínky často splňují části živých vrchovišť, narušené ruční těžbou rašeliny (borkováním).

Ohrožení

Ochrana

Rozšíření v ČR

Shodné s rozšířením vrchovišť.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 7120 Degraded raised bogs (still capable of natural regeneration)

Smaragd. - 51.1 Near-natural raised bogs (viz také R3.1 a R3.3)

CORINE. - 51.2 Purple moorgrass bogs

Pal. Hab. - 51.2 Purple moorgrass bogs

EUNIS. - D1.1/P-51.2 Damaged, inactive bogs, dominated by dense Molinia

Fytocenologie. - Fragmenty svazů Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933 (viz také R3.1, R3.2, L10.3 a L10.4) a Oxycocco-Ericion Nordhagen ex Tüxen 1937 (viz také R3.1)

Fyziotyp. - PR Společenstva pramenišť a rašelinišť

Druhová kombinace


Vzhledem k heterogenitě podjednotky nelze stanovit.

Literatura

Viz odkazy u jiných rašeliništních podjednotek.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.