O biotopu
DomůPřírodní stanoviště7140

Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů (M1.6)

Struktura složení

Porosty obvykle o výšce 0,2–1,5 m s převahou širokolistých bažinných bylin, vzácněji ostřic. V nízkých porostech se uplatňují byliny, které se rychle šíří dlouhými oddenky, plazivými nadzemními výběžky nebo poléhavými kořenícími lodyhami, např. ďáblík bahenní (Calla palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a mochna bahenní (Potentilla palustris). Vegetace vyššího vzrůstu bývá tvořena ostřicí nedošáchorem (Carex pseudocyperus), liánovitě rostoucím lilkem potměchutí (Solanum dulcamara), vysokými bažinnými bylinami, např. rozpukem jizlivým (Cicuta virosa) a šťovíkem koňským (Rumex hydrolapathum) a vzácněji také kapradiníkem bažinným (Thelypteris palustris).

Ekologie

Bahnité sedimenty v mělkých stojatých vodách, např. v polozazemněných rybnících, mrtvých říčních ramenech a na světlinách mokřadních olšin. Substrát obvykle obsahuje významný podíl opadu a stařiny v různé fázi rozkladu, je mírně kyselý až mírně bazický.

Ohrožení

Odvodňování bažin, ničení mrtvých ramen a aluviálních tůní, regulace vodních toků, intenzivní obhospodařování rybníků spojené s vyhrnováním bahna.

Ochrana

Revitalizace vodních toků, při odbahňování rybníků ponechání části sedimentů s nepoškozenými porosty.

Rozšíření v ČR

Roztroušeně po celém území ČR od nížin do podhorského stupně. Častější výskyt byl zaznamenán v povodí Ploučnice, na Kokořínsku, ve středním Polabí, na Českomoravské vrchovině, na Třeboňsku a v Poodří.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 7140 Transition mires and quaking bogs (viz také R2.2 a R2.3)

Smaragd. - 54.5 Transition mires (viz také R2.2 a R2.3)

CORINE. - 53.218 Cyperus sedge tussocks, 54.5A Bog arum mires

Pal. Hab. - 53.218 Cyperus sedge tussocks, 54.5A Bog arum mires

EUNIS. - D5.2/P-53.21 Large Carex beds, D3.1/P-54.5A Bog arum mires

Fytocenologie. - Svaz Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964: Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer et Sissingh in Boer 1942, Calletum palustris Osvald 1923

Fyziotyp. - VO Vodní a bažinná společenstva

Druhová kombinace

Calla palustrisďáblík bahenníDg Dm
Caltha palustrisblatouch bahenní
Carex pseudocyperusostřice nedošáchorDg Dm
C. rostrataostřice zobánkatá
Cicuta virosarozpuk jízlivýDg
Hottonia palustrisžebratka bahenní
Lysimachia thyrsifloravrbina kytkokvětá
Menyanthes trifoliatavachta trojlistáDg Dm
Peucedanum palustresmldník bahenní
Potentilla palustriszábělník bahenníDg Dm
Ranunculus linguapryskyřník velký
Rumex hydrolapathumšťovík koňskýDg Dm
Solanum dulcamaralilek potměchuť
Thelypteris palustriskapradiník bažinnýDg

Literatura

Balátová-Tuláčková 1963, Hejný & Husák 1978, Sofron 1990.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.