O biotopu
DomůPřírodní stanoviště7140

Přechodová rašeliniště (R2.3)

Struktura složení

Svahová nebo údolní minerotrofní rašeliniště pokrytá ostřicovo-rašeliníkovou vegetací s dominancí zeleně a hnědě zbarvených rašeliníků ze sekcí Cuspidata a Subsecunda, statných rašeliníků ze sekce Sphagnum i ploníků (Polytrichum commune a P. strictum). Mezi rašeliníky bývají vtroušeny jednotlivé lodyžky jiných mechorostů, nejčastěji špičatý, štíhlý a řídce olistěný Calliergon stramineum, v tůňkách i srpovitě zahnutý Drepanocladus exannulatus. Bylinné patro má nižší pokryvnost, uplatňují se nízké ostřice - o. šlahounovitá (Carex chordorrhiza), o. ježatá (C. echinata) a o. černá (C. nigra), nebo vysoké ostřice - o. plstnatoplodá (Carex lasiocarpa) a o. zobánkatá (C. rostrata), ale i jiné šáchorovité rostliny - suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a s. štíhlý (E. gracile), přesličky - přeslička poříční (Equisetum fluviatile), vzácněji trávy - psineček psí (Agrostis canina), v Beskydech i smilka tuhá (Nardus stricta). Místy rostou i keříčky - klikva bahenní (Oxycoccus palustris s. lat.), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), b. brusinka (V. vitis-idaea). Někdy má velkou pokryvnost rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).

Ekologie

Údolní i svahová prameništní rašeliniště, okraje vodních nádrží, částečně odtěžené partie a laggy vrchovišť sycené převážně podzemní vodou chudou vápníkem i ostatními minerálními ionty. Rašelinná vrstva je různě mocná (do 2 m), většinou jen s malou nebo žádnou minerální příměsí. Reakce prostředí je slabě kyselá až kyselá.

Ohrožení

Zalesňování, odvodňování, zarůstání dřevinami, eutrofizace (letecké hnojení, splachy z polí), mechanické narušování těžkou mechanizací, zvěří nebo dobytkem.

Ochrana

Žádný management na dobře zavodněných rašeliništích, na rašeliništích s nižší hladinou vody kosení jednou ročně v pozdním létě a kácení náletových dřevin, případně zahrazení odvodňovacích stružek.

Rozšíření v ČR

V chladnějších oblastech na minerálně bohatém podloží. Hojněji na Šumavě, ve Slavkovském lese, v Krušných horách, Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách, Jeseníkách, na Českomoravské vrchovině a v Moravskoslezských Beskydech.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 7140 Transition mires and quaking bogs (viz také M1.6 a R2.2)

Smaragd. - 54.5 Transition mires (viz také M1.6 a R2.2)

CORINE. - 54.5 Transition mires

Pal. Hab. - 54.5 Transition mires

EUNIS. - D3.1 Transition mires

Fytocenologie. - Svaz Eriophorion gracilis Preising in Oberdorfer 1957: Agrostio caninae-Caricetum diandrae Paul et Lutz 1941, Carici limosae-Sphagnetum contorti Warén 1926, Carici chordorrhizae-Sphagnetum obtusi Warén 1926, Phragmito-Caricetum lasiocarpae Rybníček in Rybníček et al. 1984. – Svaz Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge (1964) 1978: Junco filiformis-Sphagnetum recurvi Osvald 1923, Polytricho communis-Molinietum coeruleae Hadač in Hadač et Váňa 1967, Carici rostratae-Sphagnetum apiculati Osvald 1923, Sphagno recurvi-Caricetum limosae Osvald 1923, Carici filiformis-Sphagnetum apiculati Warén 1926, Carici chordorrhizae-Sphagnetum apiculati Warén 1926, Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1934

Potenciální vegetace. - 48 Komplex ostřicovorašeliníkových společenstev minerotrofních rašelinišť

Fyziotyp. - PR Společenstva pramenišť a rašelinišť

Druhová kombinace


Bylinné patro

Carex canescensostřice šedaváDg Dm
C. chordorrhizaostřice šlahounovitáDm
C. diandraostřice přiobláDm
C. echinataostřice ježatáDg Dm
C. flavaostřice rusá
C. lasiocarpaostřice plstnatoplodáDm
C. limosaostřice bažinnáDm
C. paniceaostřice prosová
C. nigraostřice obecnáDm
C. rostrataostřice zobánkatáDm
Drosera rotundifoliarosnatka okrouhlolistáDg Dm
Epilobium palustrevrbovka bahenní
Equisetum fluviatilepřeslička poříční
Eriophorum angustifoliumsuchopýr úzkolistýDm
E. gracilesuchopýr štíhlýDg
E. vaginatumsuchopýr pochvatý
Juncus filiformissítina niťovitá
Lysimachia thyrsifloravrbina kytkokvětá
Menyanthes trifoliatavachta trojlistáDm
Nardus strictasmilka tuhá
Oxycoccus palustris s. lat.klikva bahenní
Peucedanum palustresmldník bahenní
Potentilla palustriszábělník bahenníDm
Vaccinium myrtillusborůvka
V. vitis-idaeabrusinka
Viola palustrisviolka bahenní

Mechorosty

Aulacomnium palustreklamonožka bahenní
Calliergon stramineumbařinatka nažloutláDg
Polytrichum communeploník obecnýDm
P. strictumploník tuhý
Sphagnum capillifoliumrašeliník ostrolistýDg Dm
S. contortumrašeliník modřínový
S. fallaxrašeliník křivolistýDg Dm
S. flexuosumrašeliník odchylnýDg Dm
S. obtusumrašeliník tupolistý
S. palustrerašeliník člunkolistýDg Dm
S. papillosumrašeliník bradavčitý
S. subsecundumrašeliník jednostranný
S. teresrašeliník oblý

Literatura

Rybníček 1974, Rybníček in Rybníček et al. 1984.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.